Rok szkolny 2012/2013


>>Inne lata szkolne<<


Maj

Dzień Strażaka

W maju, z okazji Dnia Strażaka, gościliśmy w naszej szkole strażaków z OSP w Kusowie. W tym roku honorowymi gośćmi byli także: Gminny Komendant OSP Dh. Andrzej Małyszka oraz pan Michał Skiba z Powiatowej Straży Pożarnej w Słupsku. Tradycyjnie już spotkanie przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego. Zaproszeni goście, przedszkolaki i uczniowie z klas I-III obejrzeli część artystyczną pt. ,,Strażackie marzenia Maciusia”. Rady dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, udzielone przez Komendanta OSP Dh. Andrzeja Małyszkę, na pewno przyczynią się do zachowania przez dzieci bezpieczeństwa w czasie wakacji. Spotkanie zakończyło się wręczeniem kwiatków wykonanych przez dzieci w czasie zajęć świetlicowych oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego. Strażakom życzymy, aby mieli jak najmniej pracy związanej z gaszeniem pożarów. Dziękujemy za spotkanie i cenne rady. Zapraszamy za rok!

tekst: Mariola Paszkiewicz


do góry

Dzień Matki

Z okazji „Dnia Matki” w piątek 24 maja 2013 roku w naszym przedszkolu odbyła się miła uroczystość.
Dzieci pod opieką wychowawczyni przygotowały i przedstawiły program słowno - muzyczny. Przedszkolaki recytowały specjalnie przygotowane na tę okazję wiersze oraz śpiewały i interpretowały ruchowo poznane piosenki. Po części artystycznej zaproszono gości na słodki poczęstunek. Mamy wzięły udział w konkursie pt. „Moja mama” w galerii prac plastycznych (każda Mama musiała odszukać swój portret, który został własnoręcznie wykonany przez dziecko). Następnie odbyły się wspólne zabawy i tańce. Nie zabrakło też prezentów dla kochanych Mam - dzieci wręczyły samodzielnie wykonane laurki z wierszami oraz makaronowe korale.

Atmosfera całego spotkania była bardzo podniosła. Mamy były uśmiechnięte i bardzo wzruszone.

tekst: Sabina Słaba


do góry

Dzień Patrona

29 maja 2013r. przeżywaliśmy w naszej szkole DZIEŃ PATRONA HENRYKA SIENKIEWICZA.

W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. Podczas części oficjalnej odśpiewano Hymn szkoły, złożono wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą pisarza, a pani dyrektor przybliżyła uczniom historię nadania imienia Henryka Sienkiewicza naszej szkole.

W II części uroczystości rozstrzygnięto konkursy związane z Patronem Szkoły.

W tym roku mieliśmy I edycję konkursu kaligraficznego pod nazwą „I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”.

Przebiegał on w trzech kategoriach:

I kategoria – klasa I:

II kategoria – klasa II i III:

III kategoria – klasy IV – VI:

Kolejny konkurs to Dyktando Sienkiewiczowskie, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV – VI. Oto wyniki:

Ostatni konkurs był przeznaczony dla klasy VI. Zadaniem konkursowym było wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Moja szkoła dawniej i dziś”.

Wszyscy biorący udział w konkursach prezentowali wysoki poziom wiedzy, wyróżniali się profesjonalnym przygotowaniem. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

III część uroczystości należała do klasy VI, która przygotowała i zaprezentowała przedstawienie pt. „ Henryk Sienkiewicz" połączone z prezentacją multimedialną.

IV Bieg Sienkiewiczowski był zwieńczeniem świątecznego dnia.

W kategorii klas 0 – I:

W kategorii klas II i III:

W kategorii klas IV – VI:

Już po raz 47 obchodziliśmy w szkole Dzień Patrona Henryka Sienkiewicza. Celem, który przyświecał temu przedsięwzięciu, było odkrywanie i poznawanie faktów z życia tego znakomitego pisarza i przybliżenie jego utworów, które w szczególny sposób wpływają na każdego, kto je czyta.

tekst: Małgorzata Kubik


do góry

Ćwiczenia ewakuacyjne

Na wypadek, gdyby...
- Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Oby dziś zdobytego doświadczenia , nie trzeba było w przyszłości nigdy wykorzystywać – tak podsumował ewakuację uczniów inspektor ds. przeciwpożarowych p. Andrzej Małyszka .

W środę 23 maja 2013r. o godzina 11.00. w naszej szkole rozległy się nagle głośne, ciągłe sygnały dźwiękowe. To alarm wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Słychać było również syrenę miejscowej OSP. W szkole trwa ewakuacja. Po chwili na sygnale przyjeżdża bojowy wóz strażacki. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli udają się w bezpieczne miejsca na boisku szkolnym . Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami.

Na szczęście to tylko ćwiczenia…
- Bezpieczeństwo zawsze jest priorytetem, dlatego podejmujemy wiele działań służących zapewnieniu go naszym uczniom. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia ludzie często reagują paniką, przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą, jak się zachować, gdzie znajdują się drogi ewakuacji. Zatem takie działanie prewencyjne, jak przeprowadzenie w dniu dzisiejszym próbnej ewakuacji , wydaje się uzasadnione – wyjaśnia dyrektor szkoły.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Głobinie w sprawach bezpieczeństwa od lat współpracują z Urzędem Gminy Słupsk oraz z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusowie. W programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły znajdują się zapisy dotyczące nie tylko zagwarantowania, ale również edukacji uczniów dla bezpieczeństwa. Organizowane są prelekcje, pogadanki, pokazy, ćwiczenia praktyczne.
Trening próbnej ewakuacji przeprowadzony we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Kusowa z pewnością był dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły dużym przeżyciem i doświadczeniem. W ewakuacji brało udział 120 uczniów szkoły podstawowej i 32 przedszkolaków oraz 15 pracowników szkoły. Wszyscy zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrektorowi szkoły, złożyli nauczyciele. Warto podkreślić , że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej, dla której ewakuowanie szkoły także było ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z dyrektorem szkoły.
Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy w przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

tekst: Daniel Podkowicz


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej