Kalendarium zdarzeń

Spis wydarzeń


31 sierpnia 2006 - montaż tablicy pamiątkowej


do góry

20 czerwca 2006 - apel przygotowany przez klasę IIa

20 czerwca 2006 r. klasa IIa na apelu przypomniała i utrwaliła wszystkim uczniom najważniejsze daty z życia i twórczości H. Sienkiewicza. Zaprezentowała również krótką scenkę z „Krzyżaków” o starym polskim i słowiańskim obyczaju, mocnym jak prawo, że gdy na prowadzonego na śmierć chłopca rzuciła dziewczyna zasłonę na znak, że chce za niego wyjść za mąż, tym samym wybawiała go od śmierci i kary. Stroje i scenografię uczniowie przygotowali pod kierunkiem wychowawcy - Małgorzaty Łaskiej oraz rodziców.


do góry

16 maja 2006 - sesja naukowa „SIENKIEWICZ - TRADYCJA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”.

„SIENKIEWICZ - TRADYCJA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ” - pod takim hasłem odbyła się w naszej szkole 16 maja sesja naukowa zorganizowana w ramach ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO obchodzonego w naszej placówce.

Gościliśmy wykładowców Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, władze Gminy Słupsk, dyrektora Delegatury KO w Słupsku, dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Gościem specjalnym był potomek naszego wspaniałego patrona - pan Juliusz Sienkiewicz.

Uczestnicy sesji obejrzeli prezentację multimedialną ilustrującą przebieg ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO, wysłuchali referatów poświęconych życiu i twórczości Sienkiewicza, obejrzeli przedstawienie pt. „Spotkania postaci sienkiewiczowskich” w wykonaniu uczniów.

Pan Juliusz Sienkiewicz pozował do licznych zdjęć, udzielał wywiadów. Sesji towarzyszyła wystawa prac plastycznych, literackich, fotograficzna oraz książek Sienkiewicza i o Sienkiewiczu. Więcej informacji na ten temat oraz wywiad z panem Julianem Sienkiewiczem: „Z tradycją za pan brat” (informacja zamieszczona na stronie Gminy Słupsk http://www.slupsk.ug.gov.pl/test/wydarzenia.htm)


do góry

12 maja 2006 - apel sienkiewiczowski przygotowany przez klasę IV.


do góry

28 kwietnia 2006 - nadanie „sienkiewiczowskich” imion drzewom rosnącym przy szkole.

Został podsumowany konkurs na imiona dla drzew z okazji Roku Sienkiewiczowskiego w naszej szkole. Cztery okazałe drzewa ze szkolnego zieleńca nazwano: Staś, Nel, Zbyszko i Danusia. Tabliczki z imionami zostały zawieszone na drzewach zgodnie z zasadami ochrony drzew, tj. na łańcuszkach.


do góry

25 kwietnia 2006 - inscenizacja sienkiewiczowska w wykonaniu klasy I

25 kwietnia klasa I przygotowała apel „sienkiewiczowski”. Uczniowie recytowali wiersze o twórczości Henryka Sienkiewicza, śpiewali piosenki, zachęcając do czytania pięknych dzieł noblisty. Odtworzono także wywiad „przeprowadzony” z pisarzem.


do góry

7-8 kwietnia 2006 - I Konferencja Naukowa „Spotkania Sienkiewiczowskie” w Szkole Podstawowej w Ziębicach

„Ten, kto nic nie wie, nic nie kocha.
Ten, kto nic nie robi, nic nie rozumie.
Ten, kto nic nie rozumie , jest nic nie wart.
Ale ten, kto rozumie, również kocha, zauważa, widzi…
Im więcej wiedzy wiąże się z jakimś przedmiotem, tym większa jest miłość…”

Ten i wiele innych pięknych cytatów, słów i myśli usłyszeli uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Patriotyczne i obywatelskie lekcje Henryka Sienkiewicza”, która odbyła się 7-8 kwietnia br. w Ziębicach /woj. dolnośląskie/.

Największe niewątpliwie zainteresowanie wzbudził wykład prof. zw. dr hab. Lecha Ludorowskiego, Prezesa Towarzystwa im. H. Sienkiewicza w Lublinie „Henryka Sienkiewicza zasługi dla Polski”. Uczestnikami wykładów wielkich autorytetów wiedzy o Henryku Sienkiewiczu byli przedstawiciele szkół noszących imię Sienkiewicza z całej Polski oraz nauczyciele i uczniowie z terenu miasta i gminy Ziębice. Naszą szkołę reprezentowała dyrektor szkoły Renata Lemisiewicz.

Uroczyste otwarcie konferencji nastąpiło w ziębickim ratuszu. Po referatach uczestnicy zwiedzili Opactwo Cysterskie w Henrykowie, a wieczorem w Ziębickim Centrum Kultury obejrzeli spektakl teatralny wg noweli Sienkiewicza „Pójdźmy za nim”, którego wykonawcami byli nauczyciele i uczniowie.

Drugi dzień konferencję rozpoczął się konwersatorium „Patron w codziennym życiu naszej szkoły i środowiska-dokonania i projekty.” Zaproszeni przedstawiciele z zaprzyjaźnionych szkół z całej Polski noszących imię Henryka Sienkiewicza zaprezentowali swoje dokonania w popularyzacji twórczości naszego Patrona w różnych środowiskach.

Ostatnim punktem konferencji było uroczyste założenie Bractwa Sienkiewiczowskiego – ogólnopolskiej organizacji skupiającej różne grupy nauczycieli ze szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza.

Celem tej organizacji będzie szerokie upowszechnianie wiedzy o Patronie, rozbudzanie wśród młodzieży patriotycznego etosu służby dla Ojczyzny, wymiana doświadczeń, organizacja warsztatów, seminariów wiele innych działań zmierzających do współpracy między miłośnikami i znawcami twórczości Sienkiewicza.


do góry

28 marca 2006 - inscenizacja sienkiewiczowska w wykonaniu grupy „0”

„To w książkach najwięcej się dzieje ...” - pod takim tytułem odbył się 28 marca apel w ramach trwającego w szkole roku sienkiewiczowskiego. Spotkanie z twórczością Henryka Sienkiewicza przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego SKRZATY pod kierunkiem pani Marioli Paszkiewicz. Piosenka rozpoczynająca apel zachęcała wszystkich nie tylko do czytania książek, ale także do obejrzenia inscenizacji fragmentu powieści „W pustyni i w puszczy”. W rolę Stasia, Nel, Kalego i słonia wcielili się kolejno: Damian, Ola, Michał i Kacper. Całość dopełniły ciekawe stroje i scenografia przygotowana z pomocą dzieci.Mali aktorzy zachowywali się bardzo profesjonalnie, a o tym, że występ się podobał świadczyły brawa i przychylne recenzje widzów.


do góry

28 lutego 2006 - inscenizacja sienkiewiczowska w wykonaniu kl. VIb

Klasa VIb zaprosiła nas do domu Henryka Sienkiewicza. Uczniowie zainscenizowali wycieczkę do Woli Okrzejskiej, majątku pisarza, gdzie dzisiaj mieści się jego muzeum. Oprowadzał nas po nim „kustosz”, czyli Kasjan Paprzycki. Dzięki niemu poznaliśmy bliżej patrona.


do góry

14 lutego 2006 - inscenizacja sienkiewiczowska w wykonaniu kl. IIb

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego uczniowie klasy IIb przygotowali inscenizację jednej z bajek napisanych przez H. Sienkiewicza. Była to „Bajka” o darach pięciu wróżek, której treścią jest odwieczna polemika przemijania i dobroci.

Przesłaniem bajki dla dzieci jest kształtowanie odpowiednich wartości moralnych i postaw wobec przemijającego życia.

Przygotowaniem kostiumów zajęli się rodzice wraz z uczniami. Natomiast scenografię zaprojektowała i wykonała wychowawczyni - Ewa Grabosz-Karnicka.


do góry

21 grudnia 2005 - apel przygotowany przez klasy piąte „Wigilie sienkiewiczowskie”

21 grudnia klasy piąte zaprezentowały apel zatytułowany „Wigilie Sienkiewicza”. Przypomniane zostały fakty z życia pisarza, recytowano wiersze, przypomniano bożonarodzeniowe tradycje, zwyczaje i potrawy Podlasia, na którym dzieciństwo spędził nasz patron. Apel wzbogacony został pięknymi kolędami.


do góry

29 listopada 2005 - inscenizacja sienkiewiczowska w wykonaniu kl. III

29 listopada klasa III przygotowała apel o Henryku Sienkiewiczu. Dzieci zaprezentowały wiersze i fraszki napisane przez uczniów ze szkół sienkiewiczowskich z całej Polski. Występowały w pięknych, samodzielnie przygotowanych strojach, związanych z twórczością naszego patrona. Całość uzupełniała muzyka z filmu „W pustyni i w puszczy” oraz „Ogniem i mieczem”.


do góry

25 października 2005 - wspólne zdjęcie pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza w Słupsku


do góry

25 października 2005 - czytanie Sienkiewicza

Rok szkolny 2005/2006 jest dla naszej szkoły Rokiem Henryka Sienkiewicza – naszego patrona. Rozpoczęliśmy uroczystości apelem przygotowanym przez klasę VIa pt. „Czytajmy Sienkiewicza”.

Szóstoklasiści, siedząc wokół stołu, przy zapalonych świecach stwarzających kameralny nastrój, czytali wybrane przez siebie fragmenty prozy Sienkiewicza. Starali się w ten sposób przypomnieć innym książki naszego patrona i zachęcić do ich czytania.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej