Kilka słów o egzaminie

Egzamin ósmoklasisty 2022:

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj.

W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych i dostępne na stronie internetowej CKE.

Terminy:

Język polski – 24 maja 2022r.

Matematyka – 25 maja 2022r.

J. nowożytny – j. angielski – 26 maja 2022r.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ?z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ?zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ?

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ?przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ?z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ?z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ?z przedmiotu najwyższego wyniku.?

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ?niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ?egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ?informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Język polski:

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty

• Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni i trenów (w tym treny: I, V, VII, VIII)

• Ignacy Krasicki – „Żona modna”

• Adam Mickiewicz – „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Sonety krymskie”, II część „Dziadów”, „Pan Tadeusz”

• Juliusz Słowacki – „Balladyna”

• Aleksander Fredro – „Zemsta”

• Henryk Sienkiewicz – „Latarnik”

• Stefan Żeromski – „Syzyfowe prace”

• Aleksander Kamiński – „Kamienie na szaniec”

• Melchior Wańkowicz – „Ziele na kraterze” (fragmenty), „Tędy i owędy” (wybrany reportaż)

• Sławomir Mrożek – „Artysta”

• Charles Dickens – „Opowieść wigilijna”

Lektury na egzamin ósmoklasisty z klas 4-6, które mogą znaleźć się na egzaminie ósmoklasisty, i do których dziecko może odwoływać się w swojej egzaminacyjnej pracy pisemnej:

• Antoni Czechow – „Kameleon”, „Śmierć urzędnika”

• Rafał Kosik – „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”

• Ignacy Krasicki – wybrane bajki 

• Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz” (polowanie oraz koncert Wojskiego)

• John Ronald Reuel Tolkien – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

• Henryk Sienkiewicz – „W pustyni i w puszczy”

• Wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta 

• Clive Staples Lewis – „Opowieści z Narni”. Lew, czarownica i stara szafa  

• Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz” (zwyczaje i obyczaje) 

• Ferenc Molnar – „Chłopcy z Placu Broni” 

• Bolesław Prus – „Katarynka” 

• Juliusz Słowacki – „W pamiętniku Zofii Bobrówny”  

• Seweryna Szmaglewska – „Czarne Stopy”  

• Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Edypie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce, Biblia (powstanie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne)  

• Wybrane wiersze Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Anny Kamieńskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza. 

• Jan Brzechwa – „Akademia pana Kleksa” 

• Janusz Christa – „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” (komiks) 

• René Goscinny, Jean-Jacques Sempé – „Mikołajek” (wybór opowiadań) 

• Adam Mickiewicz – „Powrót taty”, „Pani Twardowska”

• Joanna Olech – „Dynastia Miziołków” 

• Józef Wybicki – „Mazurek Dąbrowskiego” 

• Wybrane podania i legendy polskie 

• Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault – „Kopciuszek”, „Kot w butach”, „Sinobrody”; Aleksander Puszkin – „Bajka o rybaku i rybce”; Jeanne Marie Leprince de Beaumont – „Piękna i Bestia” 

• Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Joanny Kulmowej, Juliana Tuwima


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej