Spis lektur

KLASA I

KLASA II

LEKTURY OBOWIĄZKOWE LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

KLASA III

LEKTURY OBOWIĄZKOWE LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

KLASA IV

LEKTURY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

KLASA V

LEKTURY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

KLASA VI

LEKTURY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

KLASA VII

LEKTURY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA
do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej