Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY PRZYJMUJE

W przygotowaniu.

KIEDY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PEDAGOGA?

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy, gdy:

RODZICU, JEŚLI MASZ PROBLEMY, Z KTÓRYMI SOBIE NIE RADZISZ skorzystaj z pomocy pedagoga szkolnego, bądź odwiedź wskazane strony:


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej