Informacje o przedsięwzięciu

Celem podejmowanych w tym roku działań jest wzbogacenie wiedzy o patronie poprzez praktyczne działania, których efektem będą wystawy, prezentacje multimedialne, powstanie „Sienkiewiczówki”, wycieczka, wydanie książki.

Dotychczas organizowaliśmy coroczny Dzień Patrona, który był jednocześnie Świętem Szkoły. Dorobek poprzednich lat nie jest wykorzystywany na co dzień. Chcemy, by wszelkie działania wokół patrona były dokumentowane i prezentowane w sali poświęconej naszemu patronowi. W „Sienkiewiczówce” gromadzić i eksponować będziemy wszelkie dokumenty, zdjęcia, gazetki, informacje, prace plastyczne i okolicznościowe wystawy. Miejsce to będzie znane każdemu uczniowi i jego rodzicom. Wszyscy, którzy odwiedzać będą naszą szkołę będą zapraszani do tej sali, by móc podziwiać nasz dorobek, a swój pobyt zaznaczą wpisem do księgi pamiątkowej. Mimo szczerych chęci, nie bierzemy udziału w Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich, bo jest to dla nas zbyt duży wydatek. W Polsce jest około 250 szkół, które noszą imię Henryka Sienkiewicza, my też chcemy w pełni być członkami wielkiej Rodziny Sienkiewiczowskiej.

W zadaniach realizowanych przez cały rok szkolny 2005/2006 – jest to rok 60 – lecia istnienia szkoły w Głobinie oraz 40 – lecia nadania jej imienia Henryka Sienkiewicza będą brać udział wszyscy uczniowie i nauczycieli. Zajęcia będą prowadzone dodatkowo w formie warsztatów, lekcji, konkursów, spotkań. Wznowiona i poszerzona zostanie współpraca z innymi szkołami sienkiewiczowskimi w naszym regionie w celu wymiany doświadczeń. Nawiązana zostanie współpraca z PAP w Słupsku, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Dokonania tegoroczne będą prezentowane na naszej stronie internetowej i rodzicom podczas zebrań w formie prezentacji multimedialnych, wystaw, przedstawień teatralnych. Uczniowie zostaną podzieleni na kilka zespołów. Ich zadaniem będzie dokumentowanie i utrwalanie wszelkich działań dotyczących patrona. Działania dotyczące naszego patrona będą miały charakter długofalowy, niektóre z nich zakończą się dopiero w październiku 2006 r. Będzie to czas, w którym wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział w niniejszym projekcie. Pragniemy, aby rok jubileuszowy był czasem szczególnym. Podczas tego roku planujemy zajęcia poświęcone Sienkiewiczowi, czytanie fragmentów jego dzieł, liczne konkursy literackie, plastyczne, konkursy wiedzy; sesję naukową; przedstawienia teatralne; plener plastyczny; wycieczkę; współpracę z innymi szkołami i instytucjami; organizację i otwarcie „Sienkiewiczówki”. Podsumowaniem wszelkich działań będą uroczyste obchody 60 – lecia szkoły.


Harmonogram realizowanych zadań:
Miesiąc Działania Rezultaty
Październik Inauguracja ROKU Z PATRONEM – HENRYKIEM SIENKIEWICZEM. Zaprezentowanie planu działań dla poszczególnych klas i nauczycieli. Wspólne zdjęcie pod pomnikiem H. Sienkiewicza w Słupsku. Plan działań. Zdjęcie do szkolnej kroniki.
Listopad Ogłoszenie konkursu na projekt Medalu Sienkiewiczowskiego i opracowanie zasad jego nadawania. Inscenizacje o Sienkiewiczu lub inscenizacje fragmentów jego dzieł – w każdym miesiącu prezentuje się jedna klasa. Medal Sienkiewiczowski nadawany sponsorom i przyjaciołom szkoły. Przedstawienia teatralne.
Grudzień Sesja naukowa – „Spotkania z Sienkiewiczem w 100 – lecie otrzymania Nagrody Nobla”; zaproszenie do udziału przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół, pracowników PAP w Słupsku i studentów. Prezentacja multimedialna, materiały, referaty, filmy.
Styczeń Prowadzenie dla uczniów klas IV – VI Godzin z Sienkiewiczem (godzina tygodniowo) Ogłoszenie konkursu literackiego dla klas IV – VI „Moje spotkania z Sienkiewiczem”. Teksty literackie – materiały do wydania książki – książka.
Luty Warsztaty plastyczne – poznawanie nowych technik plastycznych; wykonywanie prac o patronie szkoły. Wystawa prac plastycznych.
Marzec Przygotowanie sali poświęconej patronowi: malowanie ścian, przygotowanie gablot, gromadzenie dokumentów poświęconych patronowi (działania przewidziane są do października 2006r. i obejmują wszystkich uczniów) Sala poświęcona patronowi „Sienkiewiczówka”.
Kwiecień Ogłoszenie konkursu plastycznego „Ja i patron mojej szkoły” (wszystkie klasy) Wystawa prac plastycznych.
Maj Udział w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich Film, zdjęcia, relacje z pobytu
Wrzesień Konkurs wiedzy o patronie (klasy IV – VI ) Prezentacja multimedialna
Październik Uroczyste obchody 60 – lecia szkoły: podsumowanie roku jubileuszowego, rozstrzygnięcie konkursów, prezentacja osiągnięć. Prezentacja multimedialna

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej