Rekrutacja - dokumenty

Spis dokumentów dotyczących rekrutacji w 2021 roku - przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Głobinie:

Zarządzenia

Wnioski i oświadczenia:

Potwierdzenia woli


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej