Godziny pracy biblioteki

Biblioteka szkolna zajmuje przestronne pomieszczenie z wygospodarowanym kącikiem na czytelnię. Gromadzi i wypożycza książki z literatury pięknej i popularnonaukowej. Posiada liczne zbiory specjalne. Dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym, który jest udostępniany czytelnikom na miejscu oraz wypożyczany na zajęcia lekcyjne.

Podstawowym priorytetem działalności biblioteki jest wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę. Służą temu prowadzone zajęcia czytelniczo-medialne, jak również inne formy pracy. Nasza biblioteka jest miejscem, w którym uczniowie chętnie przebywają, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach (zagadki i rebusy, wspólne czytanie książek dla najmłodszych, wykonywanie prac plastycznych ilustrujących lekturę). Biblioteka zapewnia dzieciom miejsce i pomoc w odrobieniu lekcji pod opieką nauczyciela.

Zachęcamy wszystkich uczniów do odwiedzenia nas.

„Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, ze wprowadza mnie w mój własny świat, ze odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam bibliotekę.”

Jaroslaw Iwaszkiewicz


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej
Nowoczesne przegladarki