Informacje w języku polskim | Information in English

Z Sienkiewiczem do Europy

Opis projektu

JAKO JEDYNA SZKOŁA W GMINIE REDZIKOWO DOSTALIŚMY DOFINANSOWANIE

napisanego przez dwie nauczycielki naszej szkoły projektu „Z Sienkiewiczem do Europy” realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+. Projekt jest realizowany od 31.12.2023 do 29.06.2025 i zakłada następujące działania:

 1. wielokierunkowe działania przygotowawcze przed mobilnościami (przygotowanie językowe, kulturowe, organizacyjne i metodyczne),
 2. wyjazd czterech nauczycieli naszej szkoły na kursy metodyczno-językowe oraz siedmiu na kursy językowe,
 3. zdobycie kontaktów do zbudowania partnerstw w celu realizacji kolejnych projektów europejskich,
 4. rozpoczęcie prac nad minimum 3 projektami przez eTwinning,
 5. rozpoczęcie pracy nad minimum 1 wymianą młodzieży FERS,
 6. wprowadzenie PBL jako stały element metod pracy w szkole, wprowadzenie CLIL na lekcjach matematyki, informatyki, geografii i wychowania fizycznego,
 7. szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, mające upowszechniać wiedzę i umiejętności w zakresie nowo poznanych metod nauczania i programie Era (lekcje otwarte, szkolenia, warsztaty),
 8. promowanie rezultatów projektu w naszym środowisku.

Dzięki realizacji projektu ,,Z Sienkiewiczem do Europy!”:

Nasza placówka zyska pierwsze doświadczenie zarządzania projektem europejskim.

Nasza szkoła zyska renomę w środowisku lokalnym jako placówka nowoczesna, europejska, otwarta na świat i wielokulturowość oraz dająca uczniom i nauczycielom możliwości rozwoju.Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej