Wyżywienie

W związku z realizacją Gminnego programu dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i licealnych na lata 2018-2022 – Zdrowa Żywność, proszę o złożenie w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. poniższej deklaracji wraz z oświadczeniem dotyczącym wysokości dochodów na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Druk deklaracji


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej