Dyrektor

mgr Łukasz Mucha

PAP w Słupsku - kierunek Pedagogika - specjalność resocjalizacja, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego, Miejski Osrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Wyższa Szkoła Zarządzania w Bydgoszczy - studia podyplomowe w zakresie zarządzania BHP, Mistrz Ju JItsu 5 Dan.


Wicedyrektor

mgr Ewelina Ćmiel

PAP Słupsk - studia wyższe magisterskie - kierunek biologia, Politechnika Gdańska - studia podyplomowe; chemia techniczna i ochrona środowiska, PAP Słupsk - studia podyplomowe - przyroda, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Zarządzanie oświatą.Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej