Dyrektor

Mgr Renata Lemisiewicz, nauczyciel dyplomowany, od 1 września 2002 roku dyrektor Szkoły Podstawowej w Głobinie.

Kwalifikacje do nauczania informatyki, techniki oraz nauczania zintegrowanego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Wicedyrektor

Mgr Grażyna Diak, nauczyciel dyplomowany, od 1 września 2019 roku wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Głobinie.

Kwalifikacje do nauczania języka polskiego, WOS-u, WDŻwR oraz nauczania zintegrowanego.

Egzaminator j. polskiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej