Historia i tradycje szkoły

Dzieje i historia szkoły w Głobinie

Szkoła Podstawowa w Głobinie uczy i wychowuje dzieci i młodzież już od 75 lat.

Pierwsze zajęcia odbyły się 1 września 1946 roku w poniemieckim budynku szkolnym, który do dziś znajduje się obok nowej szkoły.

Organizatorką, kierowniczką i pierwszą nauczycielką była pani Antonina Wysocka, która do Głobina przybyła z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Była ona przedwojennym nauczycielem, miała dużą praktykę pedagogiczną, dlatego bez trudu zorganizowała szkołę, w której naukę rozpoczęły dzieci z rodzin przesiedlonych z różnych stron Polski.

Szkoła w Głobinie była jednoizbowa, a nauka odbywała się w klasach łączonych. Były to klasy od pierwszej do czwartej. Uczniowie ze starszych klas dojeżdżali do szkół w Słupsku i Krępie. Taki stan utrzymał się do 1960 roku.

W 1966 roku znacznie poprawiły się warunki nauki i pracy w szkole, ponieważ oddano do użytku nowy budynek z ośmioma salami lekcyjnymi. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. Nowej szkole nadano imię Henryka Sienkiewicza, które nosi do chwili obecnej.

Dalsza rozbudowa naszej szkoły przypada na lata znacznie późniejsze. Dopiero 1 września 1992 roku został oddany do użytku nowy segment szkoły z dziesięcioma salami lekcyjnymi. Na salę gimnastyczną czekaliśmy do lutego 1994 roku. Otrzymaliśmy do użytku pełnowymiarową salę z pomieszczeniami do gimnastyki korekcyjnej i z całym zapleczem socjalnym.

Każdy etap budowy naszej szkoły to starania i wkład pracy jej dyrektorów, nauczycieli, Rady Rodziców i całej rzeszy osób zainteresowanych rozwojem tej placówki.

Jesienią 1996 roku z okazji 50. rocznicy powstania i 30. rocznicy nadania imienia Henryka Sienkiewicza szkoła otrzymała sztandar. Jego chrzestnymi zostali: Danuta Waniek – szef kancelarii prezydenta RP i Wójt Gminy Słupsk – Władysław Rajszczak.

Placówka ciągle ulega zmianom i modernizacji, które mają na celu usprawnienie pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Cała szkoła jest duża, jasna, kolorowa. Otaczają ją zadbane trawniki. Obok znajduje się mini-plac zabaw.

W wyniku reformy systemu oświaty w latach 1999r. do 2017r. szkoła była sześcioklasową, a od 1 września 2017r. jest ponownie ośmioklasową. Przy szkole jest punkt przedszkolny i oddział przedszkolny. Uczniowie dojeżdżają z pobliskich miejscowości: Kusowa, Krępy, Płaszewka, Warblewa, Warblewka, a także ze Stanięcina i Głobina.

Uczniowie znajdują się pod opieką pedagoga, psychologa, logopedy, a nad dojeżdżającymi opiekę sprawuje świetlica szkolna.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową, bogatą w zasoby książkowe bibliotekę. Sale lekcyjne są przestronne, kolorowe i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci uczęszczają na różnorodne zajęcia pozalekcyjne i biorą udział w pracy kół zainteresowań.

Placówka ciągle się rozwija, dba o uczniów i stara się, mimo wielu przeszkód, podołać wszystkim zadaniom i problemom stawianym przez każdy kolejny dzień.


do góry

Hymn

My, z sienkiewiczowskiej szkoły
wszyscy zgodnie chcemy, by
każdy dzień spędzony tutaj
pożyteczny dla nas był.

Tutaj każdy wychowawca
dla nas jak najlepiej chce,
że nauka najważniejsza,
o tym każdy uczeń wie.

Ref. Wiwat, wiwat nasza szkoło,
co w Głobinie mieścisz się.
Jesteś naszym drugim domem,
dobrze tu czujemy się.
Tu patronem jest Sienkiewicz,
co pisarzem wielkim był.
Polskę w świecie nam rozsławił.
Nobla dostał za swój styl.

Więc patrona bierz za przykład,
by osiągnąć w życiu cel.
Bądź sumienny, pracuj pilnie,
nigdy nie poddawaj się.

Ref. Wiwat, wiwat nasza szkoło,
co w Głobinie mieścisz się.
Jesteś naszym drugim domem,
dobrze tu czujemy się.

do ściągnięcia HYMN SZKOŁY (plik wideo 23,2 MB)


do góry

Dyrektorzy szkoły od 1946 r.

Przez pięćdziesiąt lat pracą szkoły kierowali doświadczeni pedagodzy:

 1. Antonina Wysocka – od 1.09.1946 do 24.06.1960 roku
 2. Tadeusz Korewo - od 24.06.1960 do 31.08.1969 roku
 3. Edmund Dzienisz - od 1.09.1969 do 31.08.1972 roku
 4. Mieczysław Moszko - od 1.09.1972 do 31.08.1984 roku
 5. Krystyna Mokos - od 1.09.1984 do 31.08.1986 roku
 6. Danuta Wódz - od 1.09.1986 do 31.08.1992 roku
 7. Bożena Żuk – od 1.09.1992 do 31.08.1997 roku
 8. Krystyna Mokos - od 1.09.1997 do 31.08.2002 roku
 9. Renata Lemisiewicz - od 1.09.2002 roku

do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej