Historia i tradycje szkoły

Dzieje i historia szkoły w Głobinie

Szkoła Podstawowa w Głobinie uczy i wychowuje dzieci i młodzież już od 75 lat.

Pierwsze zajęcia odbyły się 1 września 1946 roku w poniemieckim budynku szkolnym, który do dziś znajduje się obok nowej szkoły.

Organizatorką, kierowniczką i pierwszą nauczycielką była pani Antonina Wysocka, która do Głobina przybyła z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Była ona przedwojennym nauczycielem, miała dużą praktykę pedagogiczną, dlatego bez trudu zorganizowała szkołę, w której naukę rozpoczęły dzieci z rodzin przesiedlonych z różnych stron Polski.

Szkoła w Głobinie była jednoizbowa, a nauka odbywała się w klasach łączonych. Były to klasy od pierwszej do czwartej. Uczniowie ze starszych klas dojeżdżali do szkół w Słupsku i Krępie. Taki stan utrzymał się do 1960 roku.

W 1966 roku znacznie poprawiły się warunki nauki i pracy w szkole, ponieważ oddano do użytku nowy budynek z ośmioma salami lekcyjnymi. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. Nowej szkole nadano imię Henryka Sienkiewicza, które nosi do chwili obecnej.

Dalsza rozbudowa naszej szkoły przypada na lata znacznie późniejsze. Dopiero 1 września 1992 roku został oddany do użytku nowy segment szkoły z dziesięcioma salami lekcyjnymi. Na salę gimnastyczną czekaliśmy do lutego 1994 roku. Otrzymaliśmy do użytku pełnowymiarową salę z pomieszczeniami do gimnastyki korekcyjnej i z całym zapleczem socjalnym.

Każdy etap budowy naszej szkoły to starania i wkład pracy jej dyrektorów, nauczycieli, Rady Rodziców i całej rzeszy osób zainteresowanych rozwojem tej placówki.

Jesienią 1996 roku z okazji 50. rocznicy powstania i 30. rocznicy nadania imienia Henryka Sienkiewicza szkoła otrzymała sztandar. Jego chrzestnymi zostali: Danuta Waniek – szef kancelarii prezydenta RP i Wójt Gminy Słupsk – Władysław Rajszczak.

Placówka ciągle ulega zmianom i modernizacji, które mają na celu usprawnienie pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Cała szkoła jest duża, jasna, kolorowa. Otaczają ją zadbane trawniki. Obok znajduje się mini-plac zabaw.

W wyniku reformy systemu oświaty w latach 1999r. do 2017r. szkoła była sześcioklasową, a od 1 września 2017r. jest ponownie ośmioklasową. Przy szkole jest punkt przedszkolny i oddział przedszkolny. Uczniowie dojeżdżają z pobliskich miejscowości: Kusowa, Krępy, Płaszewka, Warblewa, Warblewka, a także ze Stanięcina i Głobina.

Uczniowie znajdują się pod opieką pedagoga, psychologa, logopedy, a nad dojeżdżającymi opiekę sprawuje świetlica szkolna.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową, bogatą w zasoby książkowe bibliotekę. Sale lekcyjne są przestronne, kolorowe i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci uczęszczają na różnorodne zajęcia pozalekcyjne i biorą udział w pracy kół zainteresowań.

Placówka ciągle się rozwija, dba o uczniów i stara się, mimo wielu przeszkód, podołać wszystkim zadaniom i problemom stawianym przez każdy kolejny dzień.


do góry

Hymn

My, z sienkiewiczowskiej szkoły
wszyscy zgodnie chcemy, by
każdy dzień spędzony tutaj
pożyteczny dla nas był.

Tutaj każdy wychowawca
dla nas jak najlepiej chce,
że nauka najważniejsza,
o tym każdy uczeń wie.

Ref. Wiwat, wiwat nasza szkoło,
co w Głobinie mieścisz się.
Jesteś naszym drugim domem,
dobrze tu czujemy się.
Tu patronem jest Sienkiewicz,
co pisarzem wielkim był.
Polskę w świecie nam rozsławił.
Nobla dostał za swój styl.

Więc patrona bierz za przykład,
by osiągnąć w życiu cel.
Bądź sumienny, pracuj pilnie,
nigdy nie poddawaj się.

Ref. Wiwat, wiwat nasza szkoło,
co w Głobinie mieścisz się.
Jesteś naszym drugim domem,
dobrze tu czujemy się.

do ściągnięcia HYMN SZKOŁY (plik wideo 23,2 MB)


do góry

Dyrektorzy szkoły od 1946 r.

 1. Antonina Wysocka – od 1.09.1946 do 24.06.1960 roku
 2. Tadeusz Korewo - od 24.06.1960 do 31.08.1969 roku
 3. Edmund Dzienisz - od 1.09.1969 do 31.08.1972 roku
 4. Mieczysław Moszko - od 1.09.1972 do 31.08.1984 roku
 5. Krystyna Mokos - od 1.09.1984 do 31.08.1986 roku
 6. Danuta Wódz - od 1.09.1986 do 31.08.1992 roku
 7. Bożena Żuk – od 1.09.1992 do 31.08.1997 roku
 8. Krystyna Mokos - od 1.09.1997 do 31.08.2002 roku
 9. Renata Lemisiewicz - od 1.09.2002 roku do 31.08.2022 roku
 10. Łukasz Mucha - od 1.09.2022 roku

do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej