Rok szkolny 2006/2007


>>Inne lata szkolne<<


Styczeń

apel - prawa dziecka

W styczniu Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani B. Michałowskiej zaprezentował apel pt. „Prawa Dziecka”. Uczniowie przekazali wiele cennych informacji o prawach, jakie mają dzieci.

WIERSZ O PRAWACH DZIECKA
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały,
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla was mądre prawa.

DO DZIECI, DOROSŁYCH I .... POZOSTAŁYCH

Prawdę mówiąc, o prawach dzieci jeszcze do dziś nie wszyscy słyszeli, a są też tacy, którzy nie chcą słyszeć. Prawa dzieci mają swoją krótką, zaledwie kilkudziesięcioletnią historię. Po raz pierwszy zapisano je w tak zwanej Deklaracji Genewskiej w 1924 roku, ale naprawdę pierwszy, w miarę pełny zbiór praw zapisany został w Konwencji o Prawach Dziecka, przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku.

Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa, zawierająca zbiór praw. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce Konwencja obowiązuje od 30 kwietnia 1991 roku, którą podpisał Lech Wałęsa.

Celem Konwencji o prawach dziecka jest ustanowienie zasad obrony dzieci przed zaniedbaniem i znęcaniem się, których doświadczają one codziennie w różnym stopniu, we wszystkich państwach, każdego dnia. Najważniejszą rzeczą jest dobro dziecka. Prawa zawarte w Konwencji mogą być zebrane w trzech grupach:


do góry

prZedstawienie

Już po raz kolejny, na zaproszenie uczniów nauczania zintegrowanego przybyła do naszej szkoły grupa teatralna z programem z cyklu >Podróż w krainę czarodziejskich bajek. W tym roku maluchy obejrzały bajkę pt. „Agnieszka w zaczarowanym lesie i jej przyjaciele”. Dzieci bardzo emocjonalnie wczuwały się w rolę przyjaciół tytułowej bohaterki i przez cały czas były mocno zaangażowane, by spieszyć jej z pomocą.

Jak zwykle wrażenia dzieci znalazły swe odbicie w przepięknych pracach plastycznych.

Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

15 finał wośp

W okresie od września 2006 do stycznia 2007 roku uczniowie naszej szkoły zbierali puszki aluminiowe z przeznaczeniem funduszy na rzecz WOŚP.

Zebrano łącznie 27 kg puszek, a ze sprzedaży uzyskano kwotę 130zł.

W dniach 11 i 12 stycznia „Klub Wolontariusza” zorganizował wyłącznie na terenie szkoły zbiórkę pieniędzy do puszki, również na rzecz WOŚP, zgromadzono łącznie 133,11zł.

Całość pieniędzy ze sprzedaży puszek i zbiórki pieniędzy przekazano w casie XV Finału WOŚP Słupskiemu Sztabowi Orkiestry.


do góry

dzień babci i dziadka w III b

Tradycyjnie uczniowie klasy III b pod kierunkiem wych. Ewy Grabosz-Karnickiej uroczyście obchodzili w klasie Dzień Babci i Dziadka. W tym roku dla swoich dziadków trzecioklasiści przygotowali inscenizację pt. „Bajka o Zielonym Kapturku”. Przy samodzielnie przygotowanym słodkim poczęstunku uczniowie wyśpiewali najserdeczniejsze życzenia. Wdzięczni, wzruszeni dziadkowie nie szczędzili pochlebstw dla talentów swoich wnuków. Uroczystości, mimo zimowej aury, towarzyszyła ciepła rodzinna atmosfera.


do góry

dzień babci i dziadka w zerówce

W tym uroczystym dniu dzieci powitały w sali kochanych „Dziadków”. Inscenizacja przygotowana pod okiem wychowawczyni wzruszyła gości i stała się odpowiednim momentem dla wspomnień. Były konkursy, pląsy przy muzyce i słodki poczęstunek. Czas szybko upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.


do góry

wizyta w starostwie


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej