Język kaszubski w naszej szkole - zapisy

Takie czy inne pochodzenie nie przeszkadza w poznawaniu obcego języka i nie inaczej trzeba patrzeć na naukę kaszubskiego. W naszej szkole lekcje kaszubskiego odbywają się już od 2014 roku. Obecnie na zajęcia uczęszcza 95 uczniów z klas I – VIII.

Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz mowy, słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają kulturę, tradycje, zwyczaje, obrzędy, pieśni, tańce i rękodzieło. Uczą się też podstaw pisowni języka kaszubskiego.

czytaj całość

WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE NABORU


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej