Rok szkolny 2006/2007


>>Inne lata szkolne<<


Listopad

30 listopada - „Andrzejki”.

30 listopada w klasach młodszych i w oddziale przedszkolnym odbyły się Andrzejki. Ostatni dzień zabawy przed Adwentem wypełniły wróżby i wesołe pląsy. Było lanie wosku przez otwór w kluczu, wróżby z kart i skórek z jabłek. Z cieni woskowych figur dzieci odczytywały swoją przyszłość, a z serc imiona przyszłych sympatii. Dużo emocji i śmiechu wzbudziła, tradycyjnie już, wróżba z butami. Okazało się, że na poważne kroki w dorosłe życie dzieci mają jeszcze dużo czasu. Wesoła zabawa zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców, którzy chętnie wzięli w niej udział. Szkoda, że następna zabawa andrzejkowa dopiero za rok.


do góry

29 listopada - „Poeci dzieciom”.

29 listopada odbył się w naszej szkole przegląd wierszy pt. „Poeci dzieciom”. Celem przeglądu było propagowanie twórczości polskich poetów oraz zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki i czytania książek.

Do przeglądu przygotowywali się uczniowie klas 0 - III. Każda z klas zaprezentowała inscenizację do dowolnie wybranego wiersza polskiego poety. Klasa „0” przedstawiła wiersz „Motyl” Danuty Gellner, klasa I - wiersz „Na straganie” Jana Brzechwy, klasa II - wiersz „Ballada o uprzejmym rycerzu” Wiery Badalskiej, klasa IIIa - „Grzyby” Jana Brzechwy i klasa IIIb wiersz „Leśne listki” Józefa Czechowicza.

Wszyscy uczestnicy, za wspaniałą recytację i piękne stroje, otrzymali drobne upominki.

Organizatorkami przeglądu były panie: Małgorzata Jakóbik - Zacharska i Violetta Warmowska.

Violetta Warmowska


do góry

23 listopada - wystawa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi.


do góry

16 listopada - zebranie z rodzicami.

Dnia 20.11.2006r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie ogólnoszkolne. Jako pierwszy głos zabrał funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji Pan D. Kwiatkowski zaproszony w celu przeprowadzenia pogadanki na temat szeroko pojętego „zjawiska narkomani”. Przekaz słowny wzbogacił prezentację multimedialną na temat zmian osobowości dziecka które mogą być związane z uzależnieniem od środków odurzających lub środków psychotropowych. Następnie dyrektor szkoły pani R. Lemisiewicz poinformowała zebranych rodziców o sukcesach szkoły z ubiegłego roku szkolnego. Kolejnym prelegentem była pedagog szkolny pani J. Lao, która przekazała rodzicom informacje o sytuacji wychowawczej w szkole. W formie krótkiej syntetycznej analizy porównawczej z latami ubiegłymi, rodzice dowiedzieli się jakie są obecnie najbardziej niepokojące zachowania wśród uczniów, co niepokoi w kontaktach z rodzicami, jakie oceny są z zachowania, obliczane w/g skali punktowej otrzymali uczniowie klas IV - VI. Na zakończenie zebrania pani M. Tuliszka przedstawiła z wycieczki nagrodowej do Krakowa, Bochni, Jasnej Góry dla uczniów klasy VI z ubiegłego roku szkolnego prezentację multimedialną. Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania w klasach. W czasie pobytu rodziców w szkole drużyna zuchów prowadziła kiermasz ciast. Wszyscy rodzice mogli nabyć wypieki.


do góry

15 listopada - uroczysty apel

Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, będącego patronem naszej szkoły, odbył się uroczysty apel. Wszyscy uczniowie odśpiewali hymn szkoły. Marek Gabriel przypomniał najważniejsze etapy i wydarzenia z życia patrona. Podniosły nastrój podkreśliło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą Henryka Sienkiewicza przez uczniów naszej szkoły.


13 listopada - Klub Wiewiórka.

Dzieci na spotkaniach w ramach „Klubu Wiewiórka” poszerzają swoją wiedzę zdrowotną. Uczą się systematycznego dbania o swoje zęby i ciało. Na zajęciach wykonywali zegary, które miały im przypominać o codziennym dbaniu o czystość zębów i korzystaniu tylko ze swojej szczoteczki. Najwytrwalszym w dbaniu o zęby zostały wręczone dyplomy „Szkoły Zdrowego Uśmiechu”.


do góry

13 listopada - wyjazd klas starszych do teatru.

Uczniowie klas starszych obejrzeli przedstawienie pt. Cenniejsze niż złoto. Grało w nim czworo aktorów Narodowego Teatru Edukacji (Isabella Kolenko, Bartek Rogowski, Wojciech Gabryś, Lucyna Wróbel). Głównym problemem poruszonym przez wykonawców było podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów. Dotyczy to każdego z nas bez względu na to czy jest się księciem, królową, czy prostym człowiekiem. Uczniowie mogli poprzez obejrzaną sztukę dostrzec, że ludzkie wybory wpływają na życie społeczności. Przedstawienie wywarło niezapomniane wrażenie na młodzieży.


do góry

10 listopada 2006 r. - Święto Niepodległości Polski.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zainaugurował uroczysty apel przygotowany przez koło teatralne „Słoneczni”pod opieką pani Małgorzaty Kubik. Uczniowie przygotowali z tej okazji inscenizację nawiązującą tematyką do czasów, kiedy Polacy walczyli o niepodległość kraju. Znalazło się w niej wiele symboli... Ognisko, przy którym strudzeni żołnierze śpiewali wojenne pieśni, mapa Polski rozdzierana przez zaborców, recytacja Roty. Apel stał się okazją do zadumy nad historią oraz do przybliżenia uczniom znaczenia słów patriota, patriotyzm.


do góry

8 listopada 2006 r. - powiatowy finał unihokeja.

Tegoroczny finał unihokeja dziewcząt i chłopców odbył się ósmego listopada w Bierkowie.

Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych w Głobinie, Główczycach, Sycewicach, Jezierzycach i Wrześciu. Nasza dziewczęca drużyna zajęła mocne drugie miejsce. Życzymy dalszych sukcesów.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej