Rok szkolny 2006/2007


>>Inne lata szkolne<<


Marzec

gminny konkurs ortograficzny

Od sześciu lat w naszej szkole odbywa się Gminny Konkurs Ortograficzny Klas III. W tym roku, 23 marca gościliśmy 15 trzecioklasistów ze wszystkich szkół naszej gminy. To właśnie oni w swych placówkach wykazali się najlepszą znajomością zasad ortografii i najpoprawniej napisali dyktando. Gości powitali uczniowie klasy III b, prezentując przygotowany na tę uroczystość program artystyczny. Tekst konkursowego dyktanda, który jak zwykle został opracowany przez konsultantów ds. nauczania zintegrowanego i ds. edukacji humanistycznej z ODN w Słupsku, tym razem najmniej trudności sprawił uczennicom naszej szkoły.

Obie nasze uczennice z klasy III b godnie reprezentowały gminę Słupsk na Powiatowym Konkursie Ortograficznym Klas III w Damnie, na którym Magda zajęła I miejsce, a Ania – X.

Brawo dla naszych trzecioklasistek!!!!!!

Organizatorami gminnego konkursu w naszej szkole były nauczycielki p. Ewa Grabosz-Karnicka i p. Małgorzata Łaska. Nagrody zasponsorował dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.


do góry

pierwszy dzień wiosny - apel

21 marca odbył się w naszej szkole wiosenny apel pod hasłem „Dzień walki z nałogami”. Koło Teatralne „SŁONECZNI” przygotowało i zaprezentowało przedstawienie, którym mowa była o złych skutkach nałogów. „SŁONECZNI” podpowiadali jak zdrowo żyć. Zachęcali do codziennej gimnastyki i zdrowego odżywiania. Odczytali także, ułożony przez siebie „Dekalog zdrowego stylu życia”


do góry

Marzannada 2007 - Żyj zdrowo na sportowo

Muzyka, śpiew i dobra zabawa towarzyszyły uczniom klas 0-III pierwszego dnia wiosny. Przemarszem w kolorowym korowodzie dzieci pożegnały tegoroczną zimę. Dalsza zabawa, promująca zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu pod nazwą Marzannada i hasłem „Żyj zdrowo na sportowo” odbyła się już w sali gimnastycznej. Każda klasa przygotowała kolorowe pompony i okrzyki na powitanie. Po prezentacji klas i przemarszu rozpoczęły się zawody sportowe. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w przeprowadzonych konkurencjach sportowych. Nagrodą za udział i wspaniałą wspólną zabawę były zestawy higieniczne do klasowych kącików czystości. Każdy uczeń otrzymał dodatkowo jogurt dla regeneracji sił i chusteczki higieniczne. Spotkaniu towarzyszył dobry humor i pozytywne emocje.


do góry

Pasowanie na czytelnika

W marcu bibliotekę szkolną odwiedzili pierwszoklasiści. Uroczyste pasowanie na czytelników odbyło się w obecności postaci z ulubionych bajek dla dzieci. Śnieżka przeczytała dzieciom list z życzeniami od Wielkiej Książki, Pinokio przedstawił regulamin czytelni i wypożyczalni, a krasnale czuwały, aby każdy uczeń, przed wypożyczeniem książki, zapoznał się z kartą czytelnika i osobiście „podpisał” ją pieczątką wykonaną palcem wskazującym. Pierwszaki z dużą ciekawością zwiedziły pomieszczenia biblioteki, obejrzały wystawkę najciekawszych książek dla najmłodszych, wysłuchały opowiadania o tym, jak należy dbać o książki, a potem wypożyczyły swoją pierwszą książkę. Pierwszej wizycie pierwszaków w bibliotece towarzyszyły duże emocje. Z entuzjazmem przyjęły także wiadomość, że mogą odwiedzać bibliotekę codziennie w godzinach jej otwarcia. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplom, a każdy czytelnik zakładkę do książki.

Nowym molom książkowym życzymy przyjemnej lektury i pomieszania stron.


do góry

Gminny konkurs matematyczny „łamigłówka”

3 marca w naszej szkole wytypowani uczniowie ze szkół podstawowych gminy Słupsk zmagali się łamiąc głowy w konkursie matematycznym. Pierwsze miejsce zajął nasz uczeń - Bartosz żydyk. Organizator konkursu - nauczyciel matematyki, Daniel Podkowicz.

do góry

przyjacielem bądź na codzień - apel

Zuchy „Leśne Skrzaty” przygotowały apel pt. „Przyjacielem bądź na co dzień”. Chciały pokazać wszystkim uczniom, jak postępować, aby mieć przyjaciół i być przyjacielem dla innych. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i hasłami zachęcały , aby żyć w przyjaźni.


do góry

dzień kobiet

Chłopcy z klas młodszych przygotowali dla wszystkich małych i dużych pań naszej szkoły uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. Wierszem i piosenka życzyli paniom wszystkiego najlepszego.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej