W drodze do certyfikatu...

W roku szkolnym 2017/2018 zespół do spraw promocji zdrowia razem ze szkolnym koordynatorem złożył wniosek o przyznanie certyfikatu, który obejmował obszerne sprawozdanie z okresu lat naszej przynależności do sieci szkół promujących zdrowie oraz wyniki autoewaluacji z zakresu koncepcji pracy szkoły, jej struktury i organizacji sprzyjającej uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań oraz edukacji zdrowotnej i programu profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dążeniu do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

Priorytet: Uczniowie znają zasady działania SzPZ, są one wyeksponowane w widocznym miejscu w szkole.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej