Rok szkolny 2014/2015


>>Inne lata szkolne<<


Marzec

Wielkanocne świętowanie

W kalendarzu jest wiele świąt, które zmuszają nas do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a także radości, jaką ze sobą niosą. Jednym z takich świąt są Święta Wielkanocne i z tej okazji w Szkole Podstawowej w Głobinie 31 marca odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice i wszyscy uczniowie. W radosny nastrój Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wprowadziło wszystkich przedstawienie pt. "Wielkanocne świętowanie" w wykonaniu uczniów klasy IV. Czwartoklasiści przypomnieli zebranym zwyczaje i obrzędy związane z Wielkanocą, a radosny śpiew zachwycił zebranych. Odpowiednia dekoracja pozwoliła poczuć klimat zbliżających się świąt. Na koniec spotkania pani dyrektor Renata Lemisiewicz złożyła ciepłe, świąteczne życzenia całej społeczności szkolnej.

M. Kubik


do góry

„Idą święta wielkanocne...”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dzieci zaprosiły do przedszkola najbliższych członków rodziny na uroczysty apel. Podczas występu przedszkolaki prezentowały swoje zdolności recytatorskie i wokalne; opowiadały i śpiewały o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych z wiosennymi świętami. Występ dzieci bardzo podobał się publiczności i wprowadził wszystkich uczestników w świąteczny nastrój.

Sabina Słaba


do góry

„Drzewo wielkanocne”

Przedszkolaki, uczniowie klasy III oraz dzieci ze świetlicy szkolnej wraz z nauczycielkami przyłączyły się do akcji organizowanej przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk. Akcja polegała na wykonaniu pisanek wielkanocnych i przekazaniu ich do wyeksponowania w plenerze na jednym z drzew w Słupsku.

Sabina Słaba


do góry

Gminny konkurs BRD

W sobotę 28 marca w ZS Jezierzyce odbył się gminny etap ogólnopolskiego konkursu BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna uczniów klasy czwartej, byli oni jednymi z najmłodszych uczestników konkursu. Podczas zmagań konkursowych należało się wykazać znajomością przepisów ruchu drogowego, zasadami pierwszej pomocy medycznej oraz bardzo trudną jazdą po torze sprawnościowym. Nasza drużyna wywalczyła 3 miejsce. Gratulujemy.

D. Podkowicz


do góry

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

W lutym bieżącego roku nasza szkoła otrzymała z Urzędu Gminy informację o tworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy, w której radnymi mogą zostać uczniowie klasy szóstej. Rozpoczęto więc działania zmierzające do przeprowadzenia wyborów na radnych do MRG. Dyrektor naszej szkoły p. Renata Lemisiewicz wskazała koordynatora działań młodzieżowych radnych- B. Michałowską. Następnie powołano Szkolną Komisję Wyborczą w skład której weszły: B. Michałowska- przewodnicząca, R. Lemisiewicz, Justyna Lao – członkowie komisji. Uczniów reprezentowała Julia Rosiak z klasy szóstej. Szkolna Komisja Wyborcza sporządziła listy wyborców: 68 uczniów z klas IV-VI. Rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów z klasy VI . Każdy zgłoszony kandydat miał obowiązek dostarczyć Gminnej Komisji Wyborczej zgodę rodziców na kandydowanie, informację o szkole, do której uczęszcza oraz listę z poparciem jego kandydatury podpisaną przez minimum 20 uczniów naszej szkoły. Kandydatkami do wyborów na radnego MRG w naszej szkole zostały: Wiktoria Badeńska, Natalia Buszman, Zuzanna Hubisz i Laura Knapa. Kampanię wyborczą uczennice rozpoczęły w marcu. Przygotowały plakaty wyborcze, odbyło się spotkanie z wyborcami, na którym mówiły o powodach dla których chcą być w MRG. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy odbyły się 19 marca w godzinach 9.00- 13.00. Wyborcy zgłaszali się do lokalu wyborczego i po otrzymaniu kart do głosowania dokonywali wyboru przez postawienie krzyżyka przy nazwisku jednej kandydatki. Po zakończeniu wyborów Komisja odpieczętowała urnę wyborczą i przeliczyła głosy. Na 68 uprawnionych do głosowania oddano 61 głosów ważnych. Wyniki wyborów przedstawiały się następująco: Wiktoria Badeńska – 20 głosów, Natalia Buszman – 2 głosy, Zuzanna Hubisz – 21 głosów, Laura Knapa – 18 głosów. Zuzanna Hubisz, która otrzymała najwięcej głosów będzie reprezentowała naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Gminy. GRATULUJEMY!

B. Michałowska


do góry

A u nas już wiosna….

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły przywitali wiosnę „na profilaktycznie” – to coroczny szkolny dzień walki z nałogami. Imprezę rozpoczęły dzieci z klas młodszych i przedszkolaki od gimnastyki przy muzyce.
Dzieci zaprezentowały przygotowane wcześniej samodzielnie wykonane prace plastyczne na temat „Szczęśliwa rodzina ”. Tradycyjnie też dzieci stworzyły długi barwny korowód składający się z postaci wiosennych i symboli wiosny : żabek, bocianów, biedronek , pszczółek i krokusów i wyruszyły pod opieką wychowawców ,nad pobliską rzeczkę Gleznę z własnoręcznie wykonanymi symbolami zimy – ekologicznymi „Marzannami .

Uczniowie klas starszych rywalizowali w szkolnym konkursie profilaktycznym oraz przygotowali klasowe plakaty profilaktyczne. Najbardziej dzieci ucieszyła wizyta zaproszonych gości. W tym roku gościliśmy pracowników Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Kusowa. Wszyscy uczniowie wysłuchali ciekawej pogadanki dotyczącej „Zapobiegania chorobom cywilizacyjnym” oraz poznali zasady pierwszej pomocy przed medycznej .Uczniowie mogli ćwiczyć techniki ratunkowe pod okiem fachowców, na przywiezionym fantomie.
Tego dnia nie zabrakło również czasu na sport – odbyły się pokazy klasy ligowej gry w tenisa stołowego, skoków przez 2 skakanki oraz międzyklasowe zawody sportowe.
Zwycięzcy wszystkich organizowanych tego dnia konkursów otrzymali nagrody dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której serdecznie dziękujemy!
Jak na jeden dzień – emocji było wiele!

J. Lao


do góry

XXI edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków

W dniu 12.03.2015 r. odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku eliminacje do XXI Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Konkurs propaguje zachowania prospołeczne, działanie zorientowane na pomaganie innym.
Dla uczniów do lat 14 stworzono kategorię „Ósemeczka”. W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłoszono z naszej szkoły wolontariuszki – Wiktorię Badeńską, Zuzannę Hubisz, Laurę Knapę i Kamilę Wengierską.
Aby przystąpić do konkursu uczennice musiały uzyskać rekomendacje co najmniej dwóch organizacji szkolnych bądź środowiskowych potwierdzające dokonania kandydata i spełnienie przez niego warunków konkursu, a następnie zaprezentować się i przedstawić swoją pracę wolontarystyczną licznemu gronu jury . Wszystkie uczennice spełniły kryteria konkursu jednak najlepiej zaprezentowała się uczennica Wiktoria Badeńska i to ona uzyskała wyróżnienie w konkursie. Wiktoria uzyskała rekomendacje: Szkolnego Klubu Wolontariusza , Samorządu Szkolnego, Szkolnego Klubu Sportowego i Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Naszej uczennicy serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy na rzecz innych !!!

Opiekun Szkolnego klubu Wolontariusza J. Lao


do góry

Wizyta w Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku

W marcu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konsultacjach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Wodociągach w Słupsku. Spotkania tego typu odbywają się już od dziewięciu lat i tak też długo my w nich uczestniczymy. Celem konsultacji jest wstępne zapoznanie uczniów z zasadami uczestnictwa w konkursie wiedzy ekologicznej „Woda-Dar Natury”. Nasi uczniowie mają już wysokie osiągnięcia w tym konkursie. W tym roku zgłosiło się szesnaście szkół podstawowych z naszego regionu. Młodzi ekolodzy poszerzyli swoją wiedzę o formy ochrony ekosystemów wodnych, dowiedzieli się o zielonych dachach i strefach buforowych, poznali biomy-lądowe ekosystemy świata. Pod opieką pracownika Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie zwiedzili słupską oczyszczalnię ścieków i poznali metody produkcji biotopu.

Marzena Żywiecka


do góry

Konkurs recytatorski

6 marca 2015r. W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Domaradzu odbył się konkurs recytatorski dla dzieci uczących się języka kaszubskiego pod hasłem „Pójdźmy na Kaszuby”, którego celem było popularyzowanie literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych- klas I-III i klas IV-VI. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkoły w Domaradzu, Damnie , Zagórzycy. Naszą szkołę reprezentowali : Klaudia Giza, Lena Kulak, Jagoda Bagińska z klasy IV, Oliwia Węgierska z klasy III oraz Oliwia Sieczka i Franciszek Skiba z klasy II. Jagoda Bagińska zajęła III miejsce a Lena Kulak wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI. Wyróżnienie zdobyły także Oliwia Węgierska i Oliwia Sieczka w kategorii kl.I-III. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W. Wódz


do góry

Badanie PIRLS

We wtorek 03.03.2015 r. uczniowie klasy czwartej brali udział w prestiżowym badaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu realizowane co 5 lat i obejmuje uczniów właśnie klasy czwartej. Powszechnie uznaje się je za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki są wykorzystywane w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowania ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. Badanie PIRLS w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych z siedzibą w Amsterdamie , a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Życzymy powodzenia naszym uczniom !!!

R. Lemisiewicz


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej