Rok szkolny 2009/2010


>>Inne lata szkolne<<


Październik

Owoce w Głobinie

O dobroczynnym wpływie warzyw , owoców i soków na organizm słyszymy niemal codziennie. Większość z nas lubi je i chętnie zjada, niestety nie wszystkich rodziców stać na regularne zakupy świeżych owoców. Trudno nie docenić roli jaką warzywa , owoce i soki odgrywają w naszej codziennej diecie. Zawierają przede wszystkim cenne składniki tj. witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Przeciętny Polak zjada rocznie około 50 kilogramów owoców. Przeciętny Hiszpan-120 kg, Niemiec 115 kg. Owoce i warzywa to energia do prawidłowej pracy mózgu- procesów uczenia się , zapamiętywania, koncentracji uwagi, dlatego tak ważne jest aby uczniowie spożywali warzywa. Nie jest prawdą , że dzieci nie lubią warzyw , owoców i soków. W okresie dzieciństwa rozpoczyna się kształtowanie preferencji smakowych. Dlatego niezmiernie istotne jest wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych do diety ucznia , tak, by w przyszłości sam właściwie komponował swoje menu.
Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców, warzyw, i picia soków od najmłodszych lat , to inwestowanie w ich zdrowie i prawidłowy rozwój.
Naszej szkole jako jednej z nielicznych udało się przystąpić do rządowego programu „Owoce w szkole”. Aby przystąpić do programu , należało w terminie do 11 września zgłosić szkołę do właściwej administracyjnie Agencji Rynku Rolnego. Ponadto w placówce, zebrać zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w programie. Następnie w ciągu 5 dni znaleźć podmiot ,który będzie dostarczał owoce i warzywa do placówki (z listy opublikowanej w ARR)i zawrzeć z nim umowę .
Nasi uczniowie z klas I – III od 27 października otrzymują cztery razy w tygodniu po porcji owoców i warzyw. Każde dziecko objęte programem w ciągu jednego semestru otrzyma 40 porcji owocowo- warzywnych . Program obejmuje 10 tygodni w semestrze.
Nasi uczniowie z wielkim entuzjazmem przyjęli nowy program, codziennie czekają z dziecięcą ciekawością – jakie dziś będą owoce i warzywa , a potem z wielkim apetytem je spożywają .
Na zdjęciu najmłodsi uczniowie klasy I SP Głobino.

tekst: Pedagog SP w Głobinie- Justyna Lao


do góry

„Pasowanie Na Czytelnika” klasy pierwszej - 20 października 2009 r

W październiku, który od dwóch lat jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych w bibliotece odbyło się uroczyste „Pasowanie Na Czytelnika”. W uroczystości tej wzięli udział wszyscy uczniowie klasy I oraz wychowawca P. Violetta Warmowska. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem i zasadami wypożyczania książek. Obejrzeli wystawę „Dlaczego warto dbać o książki”, na której mogli porównać książki nowe ze zniszczonymi i sami zdecydować, z których przyjemniej jest korzystać. Spisali „Prośby Książki” – czyli co by powiedziała książka gdyby mogła mówić a także zobowiązali się jej nie zawieść. Następnie w czytelni dzieci obejrzały część artystyczną przygotowaną przez uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki (Aneta Skoniecka, Marta Gabriel, Julia Zawada, Kinga i Paulina Miiller, Aleksandra Zagórska i Karolina Osiewicz). Po obejrzeniu i wysłuchaniu przedstawienia pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie:

„My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Książko, przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Twych rad i Twych mądrości
korzystać od dziś usilnie !
Przyrzekamy !”

Po tym tak ważnym przyrzeczeniu każdy pierwszoklasista otrzymał na pamiątkę zakładkę i wypożyczył pierwszą książkę. Tak więc wspólne zabawy, połączone z nauką, pomogły naszym nowym czytelnikom przyswoić sobie zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

tekst: Ewa Koszutowska


do góry

Ślubowanie pierwszoklasistów

29 października 2009 r. był bardzo ważnym dniem dla naszych pierwszoklasistów. W obecności dyrekcji, wychowawczyni , rodziców i starszych kolegów z klasy VI zostali oni uroczyście pasowani na uczniów. Ta szczególna uroczystość, która na stałe wpisała się w tradycję placówki, integruje środowisko szkolne i lokalną społeczność, dostarcza wielu wzruszeń i jednocześnie wspomaga wychowanie patriotyczne dzieci.

Przy Sztandarze Szkoły pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów poprzez dotknięcie wielkim ołówkiem przez panią dyrektor – Renatę Lemisiewicz, co w jednoznaczny sposób potwierdziło ich przynależność do uczniowskiej braci.

Po przyjęciu do grona społeczności szkolnej uczniowie kasy I popisali się pięknym występem przygotowanym pod czujnym okiem wychowawczyni - pani Violetty Warmowskiej. Dzieci przedstawiły program artystyczny, na który złożyły się wesołe wiersze i piosenki.
Zakończeniem uroczystości były prezenty i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz upominki od klas VI.

tekst: Violetta Warmowska


do góry

Święto Drzewa

Od najmłodszych lat uświadamia się uczniom rolę lasów w życiu każdego człowieka i potrzebę ich ochrony.Dlatego też tegoroczne, dwudniowe obchody Święta Drzewa, 23 października zainaugurował wyjazd uczniów klas 0-III na wycieczkę do lasu do zaprzyjaźnionego nadleśnictwa. Tam, w ramach zajęć edukacyjnych, w grupach, pod opieką leśników zgłębiali tajemnice lasu. Najmłodsi – oddział „0” i klasa I zwiedzali arboretum z kolekcją drzew i krzewów, w którym hoduje się i uprawia wybrane gatunki roślin. Starsi (klasy II i III) ze swoim opiekunem przeszli ścieżką dydaktyczną w okolicach nadleśnictwa do szkółki, gdzie obejrzeli produkcję drzewek. Starannie przygotowani do zajęć uczniowie ( wyposażeni w lornetki, lupy, miary krawieckie) bawiąc się w badaczy i obserwatorów przyrody, skrzętnie nanosili zdobyte informacje na „Karty pracy”. Poruszając się po ścieżce przyrodniczej, obserwowali zwierzęta i rośliny, badali wilgotność gleby, mierzyli obwody pni na wysokości pierśnicy i odrysowywali korę wybranych przez siebie drzew. Wspaniałą, bogatą w zdobytą wiedzę i doświadczenia leśną wyprawę zakończyło wspólne ognisko z kiełbaskami.

W poniedziałek, już na terenie naszej szkoły, uczniowie wszystkich klas mieli okazję spotkać się z pracownikami Nadleśnictwa Leśny Dwór. W trakcie spotkania odbyła się multimedialna prezentacja pt. „Mój las”, przygotowana przez uczennice klasy VI. Następnie uczniowie z klas I i II, zgodnie z corocznym zwyczajem, w otoczeniu naszej szkoły, posadzili drzewka podarowane przez zaproszonych gości .

Na zakończenie Święta Drzewa odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły, w której uczniowie z SK LOP zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną pt. „O czym szumią drzewa”. Kolorytu artystycznego na zakończenie imprezy dostarczyły dzieci z klasy III, prezentując tańce regionalne. W podsumowaniu uroczystości p. dyrektor Renata Lemisiewicz podkreśliła wagę współpracy nadleśnictwa i uczniów naszej szkoły.

tekst: Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

Jan Paweł II - Papież wolności

„Zasada dawania siebie w miłości - oto najdoskonalsza forma korzystania z daru wolności”
Jan Paweł II

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, oddając hołd wielkiemu Rodakowi J.P.II dzieci z klasy VIb pod opieką katechetki K. Smugi przygotowały montaż słowno-muzyczny „Jan Paweł II - Papież wolności”. Program został przedstawiony w szkole oraz w kościele parafialnym po Mszy Świętej. Dzieci z SP Głobino przeprowadziły również kwestę na rzecz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.

tekst: Krystyna Smuga


do góry

Dzień Edukacji Narodowej

13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przewodnicząca SU złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Pani Dyrektor rozdała nagrody wyróżniającym się pracownikom. Rada Rodziców ufundowała kwiaty, a emerytowani pracownicy otrzymali podarunki od Koła Wolontariusza. Apel zakończył udany program artystyczny przygotowany przez klasę II z wychowawczynią Teresą Jaworską-Rudy i taniec nowoczesny w wykonaniu uczniów klasy V.


do góry

Loteria na rzecz schroniska dla zwierząt

Uczniowie samodzielnie zgromadzili, a następnie prowadzili sprzedaż fantów podczas loterii zorganizowanej na rzecz zwierząt ze schroniska. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup suchej karmy. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie uczniowie pojadą na wycieczkę do słupskiego schroniska.

tekst: Marzena żywiecka


do góry

Jesienna wycieczka do sadu

Jak co roku, na początku października, w czasie zbiorów płodów sadowniczych, uczniowie nauczania zintegrowanego, w ramach edukacji środowiskowej, wybrali się na wycieczkę do miejscowego sadu pana F. Karnickiego, by sprawdzić efekty prac sadownika i owadów obserwowanych na wiosnę.

W czasie pobytu przyglądali się, jak w delikatny sposób zrywane są i przesypywane do skrzyniopalet jabłka, jak transportowane są do chłodni i w jakich warunkach są przechowywane. W części sadu, w której rosną śliwy, mogli samodzielnie zrywać dojrzałe owoce.

Wzbogacone o nową wiedzę i doświadczenia dzieci, poczęstowane przez właściciela, mogły porównać smaki różnych odmian zebranych jabłek i sprawdzić, czy tegoroczne lato było „łaskawe” dla owoców.

tekst: Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej