Rok szkolny 2009/2010


>>Inne lata szkolne<<


Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

25 czerwca Pani dyrektor kryształowym dzwoneczkiem obwieściła koniec roku szkolnego 2009/2010. Po krótkim przemówieniu Pani dyrektor złożyła podziękowania wszystkim, którzy w tym roku pracowali na rzecz szkoły, miedzy innymi Radzie Rodziców i jej członkom. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali świadectwa i nagrody książkowe. Podsumowane zostały konkursy: Międzyklasowy Konkurs Czytelniczy - wygrała klasa V Pani M. Żywieckiej, a indywidualny Julia Bokun, rozdano nagrody w konursie SKO. Następnie klasa III pod kierunkiem Ewy Grabosz-Karnickiej przedstawiła część artystyczną. Po niej uczniowie rozeszli się z wychowawcami do klas. I już wakacje...

tekst: Ewa Koszutowska


do góry

Zakończenie roku klas szóstych

24 czerwca nasi szóstoklasiści otrzymali świadectwa zakończenia szkoły podstawowej.
Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody dla Ucznia Roku - Marcie Gabriel i Sportowca Roku - Anecie Skonieckiej. Pani dyrektor z wychowawcami wręczyła również świadectwa z „czerwonym paskiem” i nagrody dla uczniów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce i podziękowania dla rodziców.
Później absolwenci zaprezentowali się w częsci artystycznej, oczywiście nie obyło się bez łez rozstania.

tekst: Daniel Podkowicz


do góry

Podsumowanie działań innowacji regionalnej

W przeddzień zakończenia roku szkolnego w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanej w cyklu trzyletnim innowacji pedagogicznej pt. "Rozwijanie twórczości regionalnej u uczniów nauczania zintegrowanego poprzez stosowanie różnorodnych technik". Podczas uroczystości z udziałem zaproszonych gości uczniowie kl. III, pod kierunkem wychowawczyni zaprezentowali inscenizację pt."Umowa z leniwym diabłem" na podstawie "Baśni Regionu Słupskiego" oraz przedstawili swoje działania w postaci prezentacji multimedialnej. Został zaprezentowany krótki film nakręcony przez p. Daniela Podkowicza, podczs naszej wspólnej wyprawy do malowniczej muzealnej zagrody w Swołowie. Obecna na spotkaniu autorka baśni, p.Jolanta Nitkowska-Węglarz dokonała krótkiego podsumowania swojej twórczości oraz dokonała prezentacji swojego najnowszego zbioru baśni pt. "Bursztynowa wróżka". Na zakończenie uroczystości zespół tańca regionalnego "Muszelki"zaprezentował tańce kaszubskie. Główny konsultant do spraw regionalizmu, p.Grażyna Przybylak w ciepłych słowach dokonała podsumowania naszych działań na rzecz promocji regionu.

tekst: Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

Bieg Sienkiewiczowski

Dnia 11.06.2010r. na piątej godzinie lekcyjnej odbył się po raz trzeci „Bieg Sienkiewiczowski”. Uczniowie i ich opiekunowie zebrali się na boisku szkolnym.

Imprezę otworzyła pani dyrektor Renata Lemisiewicz, a pani Urszula Kacprzak omówiła zasady biegu. Jako pierwsi wystartowali uczniowie klas 0 – 3.

A oto wyłonieni zwycięzcy w biegu na dystansie 150 m:

Dystans 300 m:

Klasy starsze zostały podzielone na dwie grupy: dziewczęta (300 m) i chłopcy (450 m):

Po każdym biegu pani dyrektor uroczyście nagradzała zwycięzców medalami. Gdy ostatni uczniowie stanęli na podium pani dyrektor podziękowała wszystkim za wspólny udział w zawodach, jeszcze raz pogratulowała zwycięzcom i pożegnała zebranych.

tekst: Urszula Kacprzak


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej