Rok szkolny 2009/2010


>>Inne lata szkolne<<


Marzec

Mini Piłka Koszykowa

27 marca 2010 r. odbyły się zawody w Mini Piłkę Koszykową dziewcząt w ramach Gminnej Olimpiady Dzieci i Młodzieży. Rozegrałyśmy dwa mecze, z drużyną z Wrześcia i Jezierzyc. Zajęłyśmy III miejsce. Dwa tygodnie później mecze w tej samej dyscyplinie rozegrali chłopcy i również zajęli III miejsce.

tekst: Urszula Kacprzak


do góry

Przedstawienie wielkanocne

Z obchodami Świąt Wielkanocnych związane były w dawnej Polsce liczne obrzędy, których część w znacznie zmienionej formie jest zachowana do dziś. Są takie, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak choćby zwyczajne dla nas świąteczne porządki. Jest to tradycja, która symbolizuje usuwanie śladów zimy, a jednocześnie zła i chorób z naszych domów. Niektóre z naszych staropolskich tradycji, niestety, odchodzą w niepamięć.
Dlatego też, by je przybliżyć, uczniowie klasy III w Wielkim Tygodniu przygotowali dla naszej szkoły apel o tematyce świątecznej, na którym zaprezentowali nie tylko te znane nam zwyczaje, ale przede wszystkim te, o których pomału zapominamy, jak chociażby „chodzenie z wielkanocnym kurkiem”, czy „chodzenie z gaikem”.

tekst: Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

I Dzień Wiosny – dzień walki z nałogami

Imprezę dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego rozpoczął barwny korowód dzieci z klas O-III z własnoręcznie wykonaną– Marzanną - symbolem zimy.
Kulminacyjnym punktem dnia były spotkania z zaproszonymi gośćmi. W tym roku gościliśmy pracowników z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupsku z wydziału Oświaty Zdrowotnej. Dla dzieci młodszych Panie Małgorzata Parol i Honorata Wilk przygotowały film pt „Pan Ząbek” dotyczący higieny jamy ustnej. Po filmie, który dzieci z ciekawością obejrzały, odbyła się pogadanka na temat zdrowia.
Dzieci młodsze przygotowały hasła na powitanie wiosny, które przedstawiły wszystkim zebranym.
Uczniowie klas młodszych zobaczyli również pokaz tresury i umiejętności policyjnego psa patrolowego. Pies wykonywał wszystkie polecenia swojego opiekuna, dzieciom bardzo się podobał. Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą szkodliwości substancji uzależniających.
Następnie wysłuchali pogadanki pracownika Komendy Policji w Słupsku Wydziału Prewencji p. Elżbiety Rychert dotyczącej niebezpiecznych zachowań w codziennym życiu i ich konsekwencji. Po pogadance uczniowie chętnie zadawali pytania.
Klasy starsze przygotowały prace plastyczne na temat –tegorocznego hasła przewodniego „Zdrowie mamy, bo o nie dbamy” Za najciekawszą jury uznało pracę klasy V , drugie miejsce zajęła praca uczniów klasy IV , trzecie miejsce przyznano klasie VI b.
Imprezę dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego zakończył konkurs wiedzy o substancjach uzależniających „Nie truj się, nie bądź toksyczny” przygotowany przez kolejnego zaproszonego gościa p. Agnieszkę Wojewodę – Łukowczyk ,pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej . Brały w nim udział 3-osobowe drużyny z każdej klasy.
. Przebiegowi konkursu przyglądało się jury, które po zakończonych konkurencjach przyznało pierwsze miejsce klasie V,drugie miejsce klasie VIa, trzecie miejsce klasie VIb. Wszystkie klasy za duże zangażowanie i prawdziwą, zdrową rywalizację i prezentowaną wiedzę otrzymały nagrody zespołowe i indywidualne.
Zwycięzcy konkursu będą reprezentować szkołę na Gminnym Konkursie Profilaktycznym we Wrześciu. Imprezę tradycyjnie zakończyliśmy pierwszym tej wiosny ogniskiem , przy którym piekliśmy kiełbaski.
Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –serdecznie dziękujemy!!!!!

tekst: Justyna Lao


do góry

XXXI Turniej Wiedzy Pozarniczej - etap gminny

27 marca w SP w Głobinie odbyły sie gminne eliminacje turnieju pożarniczego. Przed konkursem z przedstawieniem wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego pod opieką pani Marioli Paszkiewicz. Po przedstawieniu wręczono podziękowania dla pana Zygmunta Hoppe. Sam konkurs składał sie z cześci pisemnej-testu i ustnej, pytania losowane przez uczestników. Nasza uczennica Anna Klasa zajęła II miejsce w grupie najmłodszej. Gratulujemy !!!

tekst: Daniel Podkowicz


do góry

"Ośmiu wspaniałych"- wyróżnienia dla SP w Głobine

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. W Szkole Podstawowej w Głobinie prężnie działa od kilkunastu lat Szkolny Klub Wolontariusza. Do klubu należą uczennice klasy VI.
Dziewczęta chętnie i aktywnie uczestniczą we wszystkich podejmowanych działaniach Klubu. Są nie tylko wykonawcami, ale również inspiratorkami wielu przedsięwzięć.

W ramach swojej działalności brały aktywny udział m. in. w:

Wspierały pracę SK TPD poprzez:

Uczennice są otwarte i wrażliwe na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska, nie pozostają obojętne na nieszczęście drugiego człowieka. Chętnie podejmują działania na rzecz potrzebujących pomocy , wciąż doskonaląc się w pracy na rzecz innych.
W Konkursie „Ósemeczka” mogły uczestniczyć dzieci szkół podstawowych w wieku 10-13 lat. Za sumienną pracę postanowiłyśmy zgłosić do konkursu cztery nasze uczennice ,które prócz pracy w Klubie udzielają się również w OSP Kusowo i UKS Głobino. Komisja konkursowa podzieliła nasze uznanie i wyróżniła cztery uczennice: Martę Gabriel, Anetę Skoniecką , Julię Zawadę i Aleksandrę Zagórską.

Bardzo cieszymy się, że praca wolontarystyczna jest zauważana i doceniana . Naszym laureatkom życzymy dalszych sukcesów w Gimnazjum!

tekst: M. Zacharska, J. Lao


do góry

Powitanie wiosny

Klasy 0-III, jak co roku powitały Panią Wiosnę kolorowym korowodem. Niosły przygotowane Marzanny – symbole odchodzącej zimy, które zostały spalone na boisku, aby pożegnać trwającą bardzo długo zimę.

tekst: Violetta Warmowska


do góry

Gminny Konkurs Ortograficzny

Dnia 6 marca już po raz kolejny w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas III. Organizatorką konkursu była p. Teresa Jaworska-Rudy. Udział w nim wzięło pięć szkół z terenu naszej gminy. I miejsce zajęła uczennica ze szkoły podstawowej a Jezierzycach. II i III miejsce przypadło uczniom naszej szkoły. Gratulujemy!

tekst: Teresa Jaworska-Rudy


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej