Rok szkolny 2009/2010


>>Inne lata szkolne<<


Listopad

Impreza charytatywna w Jezierzycach

28 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami i p. dyrektor wzięli udział w balu charytatywnym zorganizowanym w Jezierzycach z okazji Mikołajek. Już od miesiąca wszyscy solidnie przygotowali się do tej imprezy. Pod okiem pani Uli Kasprzak ćwiczyli kroki tańców. Z panią T. Jaworską–Rudy wykonali plakat promujący integrację z osobami niepełnosprawnymi oraz doskonalili sprawność fizyczną. Podczas imprezy nasi uczniowie ładnie zaprezentowali swoje umiejętności. Wszyscy bawili się doskonale i dopingowali swoje drużyny. Na zakończenie imprezy każdy uczeń został nagrodzony słodkimi upominkami.

tekst: Teresa Jaworska-Rudy


do góry

Andrzejki w „zerówce”

Andrzejki w zerówce minęły pod znakiem wesołej zabawy. Były wróżby z wosku i przepowiednie. Mamy przygotowały słodki poczęstunek, a dzieci zastanawiały się nad swoją przyszłością.

tekst: Mariola Paszkiewicz


do góry

Apel „Listopadowe wspomnienia”

Klasy szóste pod okiem pani Małgorzaty Kubik przygotowały montaż poetycki z pt.: Listopadowe wspomnienia. Przypomnieli nam o Wszystkich Świetych, Dniu zadusznym, oraz Dniu Niepodległości.

tekst: Ewa Koszutowska


do góry

Klasa I w Słupsku

Dnia 16.XI 2009 roku klasa pierwsza pojechała na wycieczkę do Słupska. Uczniowie odwiedzili Pocztą Główną i poznali pracę pocztowca. Spacerując zwiedzili niektóre zabytki Słupska i Ratusz’ w który spotkali pana prezydenta Macieja Kobylińskiego.

tekst: Violetta Warmowska


do góry

Spotkanie z listonoszem

W listopadzie dzieci z zerówki gościły u siebie pana listonosza. Spotkanie było podsumowaniem cyklu zajęć na temat: Co nas łączy? Dzieci poznały pracę listonosza, wzbogaciły swoją wiedzę na temat roli poczty w życiu człowieka, a także poszerzyły informacje na temat prawidłowego adresowania listów.

tekst: Mariola Paszkiewicz


do góry

Program „Szkoła z Prawami Dziecka”

W ramach tego programu organizujemy szereg przedsięwzięć, których celem jest propagowanie idei praw dziecka wśród uczniów szkoły. Jedną z takich form był apel, który uczniowie Koła Historyczno-Informatycznego przygotowali pod kierunkiem swojego opiekuna. Okazją była 20 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Konwencja jest stosunkowo młodym aktem prawa międzynarodowego, ale jak dotychczas najbardziej wszechstronnym narzędziem ochrony praw najmłodszych. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie dzieciom na całym świecie odpowiedniego rozwoju oraz poszanowania ich praw wynikających z posiadanej godności ludzkiej. W uchwaleniu Konwencji o Prawach Dziecka znaczący udział miała Polska, przedstawiając pierwszy projekt takiego dokumentu. Jednak samą konwencję ratyfikowała dopiero w 1991 r.

Głównym punktem programu apelu było przedstawienie całej społeczności uczniowskiej prezentacji multimedialnej. Ukazywała ona istotę praw dziecka jako istoty ludzkiej, a poszczególne fragmenty prezentacji były omawiane przez członków Koła Historyczno-Informatycznego. Ponadto każda klasa zaprezentowała plakat o wybranym przez siebie prawie pochodzącym z Konwencji. Najróżniejsze prawa uczniowie wypisali również na różnokolorowych balonach, które wypełniły hol, na którym odbywał się apel.

tekst: Marzena Tuliszka


do góry

Nocne Czytanie

Dla uczczenia Miesiąca Bibliotek Szkolnych obchodzonego od dwóch lat w październiku, w bibliotece naszej szkoły zorganizowana została niezwykła impreza „Nocne Czytanie”. Chętni uczniowie z klas IV - VI i nauczyciele Ewa Koszutowska i Daniel Podkowicz, spotkali się w nocy z piątku na sobotę 6/7 listopada 2009 w szkole by wspólnie czytać. Wszyscy zebrali się o godzinie 20.00 i przyszli najedzeni.. po kolacji, umyci i gotowi.. wcale nie żeby spać tylko czytać! Wybrana została książka „Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahliego”oraz film – ekranizacja pod tym samym tytułem. Pierwszy rozdział przeczytała Pani Dyrektor – Renata Lemisiewicz , drugi Mariola Paszkiewicz, obydwie Panie były gośćmi imprezy. Następne rozdziały, aż 30, czytali chętni uczniowie z panią Ewą i Panem Danielem na zmianę. Zaczęliśmy czytać o 21.00. Książka skończyła się za dwadzieścia pierwsza w nocy. Nie było sensu oglądać filmu przygotowanego na wypadek gdyby czytanie szło mniej. Duża część młodych czytelników już śniła o przygodach Charliego. Rano obudzili się w dobrych nastrojach. Po wspólnym śniadaniu wszystkich 27 uczniów odebrali rodzice. Od poniedziałku w bibliotece panuje straszny ruch i wszyscy pytają kiedy znowu będziemy razem czytać.

tekst: Ewa Koszutowska


do góry

Sprzątanie cmentarza

Pracowici „trzecioklasiści”, podążając śladami swych starszych kolegów z nauczania, którzy już dziesięć lat temu podjęli się opieki nad miejscowymi obiektami zabytkowymi, kontynuując tradycję, w przeddzień Święta Zmarłych, pod opieką wychowawczyni E. Grabosz-Karnickiej, udali się na miejscową parafialną nekropolię, gdzie zrobili porządki na opuszczonych grobach byłych mieszkańców naszych miejscowości i uporządkowali teren wokół pamiątkowego lapidarium.
Zaszczepiona w nauczaniu potrzeba kultywowania narodowych tradycji i „żywy” kontakt z historią, pomagają tym, bardzo jeszcze młodym ludziom, rozumieć dziejową przeszłość naszych terenów, „wrastać” w swą małą ojczyznę.

tekst: Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej