Rok szkolny 2010/2011


>>Inne lata szkolne<<


Wrzesień

Punkt przedszkolny

Trzydzieścioro czworo dzieci w wieku od 3 do 6 lat zostało objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie naszej szkoły. Dzieci uczęszczają do nowo powstałego punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego. Odmalowane podczas wakacji sale zostały doposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
Rodzice są zadowoleni, iż ich dzieci mają możliwość spędzania czasu z rówieśnikami pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

dyr. Renata Lemisiewicz


do góry

Bezpieczna droga

We wrześniu wielu uczniów , a zwłaszcza pierwszoklasistów rozpoczęło samodzielną wędrówkę do i ze szkoły.
W trosce o ich bezpieczeństwo nasza szkoła współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruch Drogowego w Słupsku. Już kolejny raz , we wrześniu, przedstawiciel Ośrodka przeprowadził na ten temat pogadankę z uczniami nauczania zintegrowanego. Przypomniał i utrwalił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

Występ podczas jubileuszu 700/745-lecia Słupska

12 września, w dzień obchodów jubileuszu 700/745-lecia Słupska, zespół taneczny „Muszelki” został zaproszony przez p. Katarzynę Maciejewską (kierownika Działu Edukacji i Promocji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) do zaprezentowania tańców regionalnych na Targu Rybnym - przy Spichlerzu. Występ szczególnie ciepło, na co zwróciła uwagę pani kierownik, został przyjęty przez grupę Portugalczyków, którzy nie szczędzili uczniom gestów uznania.
Podczas uroczystości nasi uczniowie poznali elementy kultury XVI i XVII wiecznego Słupska. Mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Wzięli także udział w różnych konkurencjach sprawnościowych. Największym jednak sukcesem było zajęcie I miejsca przez Łukasza Żurawskiego w konkursie wiedzy o Słupsku.
Dzień pełen wrażeń, prezenty i nagrody na długo pozostaną w pamięci uczniów.

Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

Dożynki 2010

Nasi uczniowie zawsze chętnie i aktywnie włączają się w regionalne obchody Święta Plonów. W tym roku czwartoklasiści, należący do zespołu tańca regionalnego „Muszelki”, przygotowali i zaprezentowali okazjonalny program artystyczny na Gminnych Dożynkach we Włynkówku. Na tę okazję również przygotowali wieniec dożynkowy. Jak zwykle, podczas tego święta wszyscy świetnie się bawili.

Ewa Grabosz-Karnicka


do góry

Ackja sprzątanie świata

W piątek 17 września, jak co roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Głobinie wzięli udział w akcji „Sprzątania Świata”, której koordynatorem w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Porządkowano teren szkoły i najbliższą okolicę. Uczniowie wszystkich klas zaopatrzeni w worki i gumowe rękawice zabrali się za uprzątnięcie śmieci. Akcja ta ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problem zanieczyszczenia środowiska. Może następnym razem gdy „za daleko” będzie do kosza na śmieci zastanowią się nad tym kto po nich posprząta.


do góry

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste otwarcie roku szkolnego 2010/2011. Nowowybrany przewodniczący samorządu szkolnego wraz z panią Dyrektor poprowadził uroczystość. Na spotkaniu przedstawieni zostali nauczyciele uczący w naszej szkole oraz inne sprawy organizacyjne. Symbolicznie pani Dyrektor małym dzwoneczkiem oznajmiła rozpoczęcia nauki i uczniowie rozeszli się z wychowawcami do klas.

Daniel Podkowicz


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej