Rok szkolny 2010/2011


>>Inne lata szkolne<<


Marzec

Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku i siedziby Parku Krajobrazowego Dolina Słupi

Pod koniec marca klasa szósta, pod opieką bibliotekarza – Ewy Koszutowskiej i wychowawcy – Marzeny Żywieckiej, pojechała na wycieczkę do Słupska. W programie wycieczki były zajęcia edukacyjne w Siedzibie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz krótki spacer po mieście. Dopisała pogoda i dobry nastrój uczniów i prowadzących zajęcia. Wszystkie punkty programu bardzo się podobały.

tekst: Ewa Koszutowska


do góry

Jak Głobino wiosnę witało…

Już po raz po raz dziewiąty uczniowie Szkoły Podstawowej w Głobinie przywitali wiosnę na profilaktycznie pod hasłem „Zdrowie mamy , bo o nie dbamy”. Tegoroczną imprezę dla wszystkich uczniów rozpoczął szkolny „Talent Show”. Każda klasa wytypowała do szkolnego finału swoich przedstawicieli. Pierwsze miejsce zdobyli w kategorii taniec – bracia Kordian i Maciek Środa, drugie miejsce zajęły równolegle w kategorii piosenka - Magda Misiarz z klasy IV i najmłodsze uczestniczki z oddziału zerowego – Klaudia Giza i Julia Gaweł. Klasy młodsze zaprezentowały swoje prace plastyczne na temat tegorocznego hasła dnia wiosny . Jury przyznało dwie pierwsze nagrody – klasom 0 i I , i dwie drugie – klasom –II i III. Kulminacyjnym punktem dnia było spotkanie z zaproszonymi gośćmi . W tym roku gościliśmy pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i panią pielęgniarkę szkolną. Wszyscy uczniowie wysłuchali ciekawej pogadanki pracowników WORD pod hasłem „Jeżdżę i chodzę – uważam na drodze”, dzieląc się również własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z ruchu drogowego , ale zdecydowanie najchętniej pokonywali slalom mając założone alko gogle - symulujące zaburzenie zmysłów osoby będącej po spożyciu alkoholu. Imprezę dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego zakończył konkurs wiedzy o substancjach uzależniających „Nie truj się , nie bądź toksyczny ”- będący etapem szkolnym konkursu wyłaniającym reprezentantów szkoły na etap gminny. Imprezę tradycyjnie zakończyło ognisko integracyjne dla wszystkich uczniów i nauczycieli, gdzie po pięciogodzinnych imprezach i zmaganiach wszyscy z apetytem zjedli samodzielnie usmażoną w ognisku , pierwsza tej wiosny -kiełbaskę. Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –serdecznie dziękujemy!!!!!

organizator: Justyna Lao


do góry

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie :)

21 marca br. nasza szkoła została wyróżniona przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku oraz Wojewódzki Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie
WOJEWÓDZKIM CERTYFIKATEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Do sieci tej należą placówki, które tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej oraz podejmujące działania na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska. Samodzielnie diagnozują swoje problemy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia , podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania dalszych działań służących promocji zdrowia w najbliższym środowisku.

dyrektor szkoły: Renata Lemisiewicz


do góry

Łamigłówka konkurs matematyczny

Za nami już czwarta edycja konkursu Łamigłówka, w którym dążenie do rozwiązań było zawsze nietypowe.
Oto treść zdań konkursowych.
Pierwsze trzy miejsca zajęli:

G R A T U L U J E M Y ! ! !

organizator: Daniel Podkowicz


do góry

Koło turystyczne

W ramach pracy koła turystycznego uczniowie klas II i III pojechali na wycieczkę do Słupska. Zwiedzili Dworzec Kolejowy i poznali pracę kolejarzy. Odwiedzili też „Planetę” czyli miejsce gier i zabaw dla dzieci. Bawili się tam wyśmienicie: skakali na trampolinie, pokonywali labirynt z przeszkodami, grali w różne gry.

Violetta Warmowska


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej