Rok szkolny 2007/2008


>>Inne lata szkolne<<


Kwiecień

VI Gminny Konkurs Ekologiczny

Konkurs odbył się 26 kwietnia. Jak co roku wzięły w nim udział wszystkie szkoły z tereny Gminy Słupsk. Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

Impreza rozpoczęła się przedstawieniem, w którym zaprezentowali się uczniowie klasy I. Podczas różnych konkurencji uczniowie pogłębiali swoją wiedzę o otaczającym nas środowisku oraz o jego ochronie. Na koniec zmagań konkursowych zespoły z surowców wtórnych wykonały ekologicznego stworka. Sponsorami konkursu byli jak co roku: Nadleśnictwo „Leśny Dwór”, Nadleśnictwo Ustka, PGK i Szkoła w Głobinie.

Violetta Warmowska


do góry

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Konkurs odbył się 16 kwietnia pod hasłem „We are all in Europe”. Wzięły w nim udział cztery szkoły: SP Bierkowo, SP Głobino, SP Jezierzyce i SP Redzikowo. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnego testu i prezentacji wybranego kraju Wielkiej Brytanii. Zwyciężyła reprezentacja SP Bierkowo. Nasza szkoła zajęła III miejsce.

Bożena Michałowska


do góry

Apel klasy III - „Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych”

Dnia 10.04.2008 r. zuchy przygotowały apel z okazji Dnia Zdrowia. Apel był o tematyce ekologicznej, gdyż zniszczona Ziemia to również zagrożenie zdrowia. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie „Sąd nad człowiekiem”.

Teresa Jaworska-Rudy


do góry

Gminny Konkurs Matematyczny „Łamigłówka”

W sobotę 5 kwietnia obyła się druga edycja Gminnego Konkursu Matematycznego Ł A M I G Ł Ó W K A. Po ponadgodzinnym łamaniu głowy wyłonili się zwycięzcy:

>>tutaj do pobrania zdania konkursowe

Daniel Podkowicz


do góry

Międzyklasowy konkurs ekologiczny

Uczniowie klasy VI realizujący projekt ekologiczny przygotowali i przeprowadzili konkurs między kl. IVa i IVb. Tematem konkursu były odnawialne źródła energii, tj. elektrownie słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna i biomasa.

Konkurs odbył się 3 kwietnia 2008 r.

Marzena Żywiecka


do góry

Pasowanie na czytelnika

1.IV.2008 odbyło się w bibliotece szkolnej Pasowanie Na Czytelnika uczniów kl. pierwszej. Dla swoich młodszych kolegów kl. VI przygotowała urocze przedstawienie pt. : „Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek”. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, iż będą książki szanować . Od tej pory są pełnoprawnymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Cała impreza przygotowana została przez nauczyciela- bibliotekarza Ewę Koszutowską, a odbyła się pod czułym spojrzeniem Pani Dyrektor Renaty Lemisiewicz.

Ewa Koszutowska


do góry

Marzannada 2008

Już drugi rok z rzędu klasy młodzsze witają Panią Wiosnę sportową „Marzannadą”.

W przygotowanych konkurencjach uczestniczyły wszystkie dzieci, którym dopisywał humor. Po trudach sportowych wyścigów każdy chętnie posilił się smacznym jogurtem.

Teresa Jaworska-Rudy


do góry

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II zgromadziła wszystkich uczniów i nauczycieli na uroczystym apelu poświęconym Jego pamięci.

W ciszy i skupieniu wysłuchaliśmy poezji i pouczeń naszego WIELKIEGO RODAKA, który ciągle wywołuje w nas wiele dobrych emocji.

Małgorzata Kubik


do góry

Apel promujący zdrowie.

1 kwietnia uczniowie klasy VI zaprezentowali inscenizację pt.: „Walka z mikrobami”.

Marzena Żywiecka


do góry

Wywiad z panią Dyrektor

Uczniowie realizujący projekt ekologiczny przeprowadzili wywiad z panią dyrektor.

Pytania uczniów dotyczyły sposobów oszczędzania energii wszkole.

Marzena Żywiecka


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej