Rok szkolny 2011/2012


>>Inne lata szkolne<<


Luty

Realizacja projektu Eduk@cja - Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?
Dzień Bezpiecznego Internetu 2012

Projekt Eduk@cja - Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci? opracowany w Szkole Podstawowej w Głobinie został przesłany do oceny Fundacji Dzieci Niczyje. Zyskał aprobatę i jako jeden z 33 został zakwalifikowany do realizacji.

Nasz projekt uzyskał przez to możliwość sfinansowania ze środków The Velux Foundations. Realizacja zadań projektu trwała od 16 stycznia do 16 lutego 2012 r. Głównym celem, jaki przyświecał przedsięwzięciu, było promowanie w lokalnym środowisku uczniów, ich rodziców, ale również nauczycieli naszej szkoły zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Polegało to przede wszystkim na uczestnictwie w różnorodnych zajęciach (lekcjach wycho-wawczych, informatyki, kołach zainteresowań), prowadzonych przez nauczycieli z naszej szkoły. Zaproszeni do naszej szkoły fachowcy podczas pogadanek wskazywali na różne aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu (umiejętność ochrony danych osobowych, możliwości zabezpieczeń komputera podczas korzystania z Internetu przed niepożądanymi treściami w postaci programów oraz z prawami i obowiązkami jakie mają jako użytkownicy Internetu, ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci, zjawisko przemocy rówieśniczej w sieci itd.). Prelekcję dla uczniów dotyczącą cyberprzemocy przeprowadziła sierż. sztab. Marta Grzybowska ze Szkoły Policji w Słupsku. Małgorzata Lipińska, konsultant z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, przeprowadziła zajęcia przeznaczone dla rodziców uczniów oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkoły. Oba te przedsięwzięcia dotyczyły problematyki ujętej pod tytułem „Skutki cyberprzemocy dla zachowania i samopoczucia dzieci”.

16 lutego, na podsumowanie naszego projektu, w szkole zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach tej akcji odbył się konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI. Pytania zostały przygotowane przez Dorotę Iwanowicz – konsultanta w ODN w Słupsku. Zwyciężyła reprezentacja klasy VI którą reprezentowali: Julia Kalata, Paweł Pietkiewicz, i Kacper Kaźmierczak. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny klas I-III zatytułowany „Bez-pieczne zachowanie w Internecie”. Dzieci zaprezentowały i omówiły przygotowane wcześniej z wychowawcami plakaty. Dzięki wsparciu finansowemu fundatora programu wszystkie prace zostały nagrodzone. Uroczystości zwieńczył występ uczniów szkolnego Koła teatralnego przygotowany przez Małgorzatę Kubik.

tekst: Marzena Tuliszka


do góry

Ach, co to był za bal ...

Po raz kolejny uczniowie klas I - III uczestniczyli w integracyjnym balu, który odbył się 18 lutego w hali sportowo - widowiskowej w Jezierzycach. Na początku obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Jak moliki książkowe bajki pomieszały”, które specjalnie na tę uroczystość przygotowali radni i urzędnicy Gminy Słupsk. W jedną z bajkowych postaci - wcieliła się Pani Dyrektor (Czerwony Kapturek). Natomiast wójt Mariusz Chmiel był Świętym Mikołajem. To za jego sprawą zapanował porządek w bajkowym świecie. Na zakończenie spektaklu widzowie otrzymali z rąk Mikołaja słodkie prezenty. Wszyscy aktorzy ochoczo pozowali do wspólnych zdjęć. Uczniowie wraz z innymi uczestnikami balu chętnie bawili się i wykonywali taneczne pląsy razem z wodzirejami.

tekst: Sabina Słaba


do góry

Zimowisko 2012

Zimowisko rozpoczęło się 30 stycznia, a zakończyło 10 lutego 2012 r. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów. Plan zajęć był opracowany w oparciu o program „Zimowe zabawy” Chcę wypoczywać bezpiecznie i zdrowo.
Zajęcia stacjonarne obejmowały:
• zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (piłka siatkowa, koszykówka, unihokej, piłka nożna, piłka ręczna),
• tenis stołowy
• zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień (uczniowie zapoznali się ze stronami WWW o danej tematyce i na tej podstawie wykonali prace graficzne i prezentacje w formie elektronicznej),
• bezpieczeństwo w Internecie (zajęcia poświęcone na poznaniu oprogramowania i zasad pozwalającego na bezpieczne „surfowanie w Internecie” i portalach społeczniościowych),
• gry zręcznościowe tzw. platwormówki,
• wyścigi w sieci wewnętrznej (zmagania podczas rajdów WRC – gra komputerowa samochodowa),
• projekcja filmu „Mikrokosmos” z zasobów bezpłatnych serwisu www.iplex.pl .
Zajęcia poza szkołą obejmowały dwa wyjazdy:
• wyjazd na pływalnię w Redzikowie,
• wyjazd do Słupska (poczęstunek w McDonald’s i seans filmowy w kinie REJS „Przygody Tintina” 3D).
Podczas Zimowiska uczestnicy mieli zorganizowane drugie śniadanie w postaci słodkiej bułki i napoju.

tekst: Daniel Podkowicz


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej