Projekty

„ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci
klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Słupsk informuje o realizacji projektu „ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk”.

Celem głównym jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Gminie Słupsk.


Do pobrania pliki dotyczące projektu (format pdf):


W ramach projektu odbędą się:

 1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 3. zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 4. zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna,
 5. zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
 6. specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
 7. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
 8. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
 9. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie,
 10. rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych sportowo,
 11. rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych informatycznie,
 12. rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastyczno-techniczne.

Czas trwania projektu : 01.09.2011-31.07.2012 r. W ramach projektu szkoły zostaną doposażone w książki, programy edukacyjne, programy multimedialne, gry edukacyjne, sprzęt sportowy, sprzęt do zajęć oraz w laptopy, projektor i telewizor.

Dodatkowe informacje:
Biuro projektu, ul. Sportowa 34, pokój nr 9
76-200 Słupsk, tel. 59 842-84-60 wew. 50

Galeria zdjęć


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej