Projekty

Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat

Wiadomości ogólne

Po pozytywnej ocenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wszystkie szkoły Gminy Słupsk od marca br. uczestniczą wspólnie z 11 gminami z woj. Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego w projekcie edukacyjnym „Z NAUKĄ ścisłą za Pan Brat” finansowanym z funduszu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego: „Kapitał Ludzki Priorytet 3 – wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia”. W projekcie uczestniczy 56 szkół i obejmuje on 4600 uczniów. Liderem projektu jest miasto Rypin. Wartość realizowanego programu wynosi ponad 15 mln. zł, czas trwania obejmuje lata 2009-2012. Projekt edukacyjny ma na celu podniesienie poziomu umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolności do zatrudnienia oraz kontynuowania edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnej i umiejętności uczenia się.

W naszej szkole do udziału w projekcie utworzono dwie grupy w obecnej klasie czwartej: podstawową i ponadpodstawową, oraz grupę ponadpodstawową w klasie pierwszej. Wykładowcami w projekcie są:

Zdjęcia z realizacji

Mierzenie wysokości roślin i obwodów drzew za pomocą sznurka, zamiana jednostek długości.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej