Informacje o akcji

Rok szkolny 2013/2014 jest rokiem „Szkoły w ruchu” i dotyczy Akcji „Ćwiczyć każdy może” ogłoszonej przez MEN.

Aby ubiegać się o tytuł „Szkoły w Ruchu” należy spełnić i udokumentować trzy zadania. W związku z tym nasza szkoła wykonała:

Ruch w szkole

1. (1) wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła) (obszar nr 1)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);
Odbyły się dwie lekcje:

2. (3) edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;
Odbyły się dwa zajęcia w klasie VI:

Plakaty wykonane przez uczniów są wywieszone na holu przed salą gimnastyczną.

3. (4) kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej; Wzięłam udział w szkoleniu: „Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej”.

Urszula Kacprzak


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej