Działania w projekcie

Jak wspierać samorządność uczniowską

Jednym z zadań zaplanowanych na czerwiec przez SU w naszej szkole są wybory do nowego Samorządu na rok następny. Przygotowania rozpoczęły się w maju. Na zebraniu SU ustalono działania poprzedzające wybory.

Na apelu klas IV-VI 4 tygodnie przed głosowaniem przewodnicząca obecnego SU poinformowała uczniów i nauczycieli o planowanych wyborach oraz o tym, że mogą się już zgłaszać kandydaci z klas III-V. W ciągu następnego tygodnia powstała lista kandydatów.

Następnie przewodnicząca Natalia Chmielewska i członkini zarządu Marcelina Pokuć spotkały się z kandydatami, aby powiedzieć im jak prowadzić działania promocyjne. W ciągu następnych dwóch tygodni w szkole pojawiły się plakaty promujące poszczególnych kandydatów .Na nich były zdjęcia i dane kandydatów oraz obietnice, m.in. wprowadzenia konkursu na najładniejszą klasę, częstszych dyskotek, dnia kolorowych paznokci, 13-go każdego miesiąca dnia bez odpytywania, Kolejnym krokiem była debata z kandydatami, na której przedstawiali oni swoje programy, a uczniowie zadawali im pytania dotyczące zmian, które wprowadziliby gdyby zostali wybrani.

Dzień wyborów ustalono na 25 czerwca. W komisji wyborczej zasiedli Natalia Chmielewska, Patrycja Janeczek, Marcelina Pokuć i Grzegorz Bednarz z klasy VI. Przygotowali oni listy wyborcze, karty do głosowania W dniu wyborów uczniowie tłoczyli się przed urną chcąc oddać głos na wybranych przez siebie kandydatów. Członkowie komisji zadbali, żeby głosowanie przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

Frekwencja wyborcza wyniosła 75%. Komisja policzyła głosy i tego samego dnia znane były wyniki. Przewodniczącą nowego Samorządu została Zuzanna Hubisz z klasy V. Oprócz niej do zarządu SU weszli: Wiktoria Badeńska- kl. V, Jagoda Bagińska – kl.III, Laura Knapa – kl.V, Oliwia Mądra – kl.III, Maks Gral – kl.III i Klaudia Giza – kl.III.


do góry

Zajęcia dotyczące praw dziecka w świetlicy szkolnej.

W związku z Dniem Dziecka w świetlicy szkolnej realizowane były zajęcia w ramach projektu „ Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności” poświęcone prawom dziecka pt. „ Każde dziecko ma i zna swoje prawa”.

Uczniowie po zapoznaniu się z fragmentami Konwencji o Prawach Dziecka, potrafili wymienić najważniejsze prawa i wytłumaczyć na czym polega ich realizacja. Na zakończenie tych zajęć wszystkie dzieci rysowały wybrane przez siebie prawa. Efektem tych zajęć była wystawa prac uczniów na holu dolnym oraz w świetlicy szkolnej pt. „Szczęśliwe dziecko zna swoje prawa” .


do góry

Moje prawa

„Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla was mądre prawa...”
Marcin Brykczyński
„O prawach dziecka”

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia przysługują takie same prawa - są to prawa dziecka. Dlatego, już od najmłodszych lat należy uświadamiać je dzieciom. Przedszkolaki zapoznały się z nimi podczas zajęć, które odbyły się 11 czerwca 2014 roku.

Do pobrania konspekt zajeć (plik pdf)


do góry

LIST OTWARTY DO WŁADZ GMINY SŁUPSK

Szkoła Podstawowa w Głobinie w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczy w programie „Szkoła demokracji – szkoła samorządności”. W ramach tego projektu nasi uczniowie dowiedzieli się, że mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji. Przekonali się, że ich głos jest brany pod uwagę przez władze Gminy Słupsk. Napisali list otwarty do Pani Barbary Dykier – Wójta Gminy Słupsk w nurtującej sprawie.
Do pobrania treść listu (plik pdf)

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego osobiście wręczyli list Pani wójt i otrzymali zapewnienie, że ich propozycja zostanie przedstawiona Radzie Gminy Słupsk na najbliższym posiedzeniu. Pani wójt wyraziła zadowolenie z uczniowskiej inicjatywy i zapewniła naszych przedstawicieli o realizacji zawartych w liście propozycji w przyszłym roku.


do góry

„Jestem dzieckiem, mam swoje prawa”

Ankieta „Jestem dzieckiem, mam swoje prawa” została przeprowadzona w maju br. wśród uczniów z klas IV-VI (57 ankietowanych uczniów).

Do pobrania wyniki ankiety (plik pdf)


do góry

Lekcja wychowawcza w klasie piątej dotycząca praw człowieka.

W ramach realizowanego projektu w klasie V odbyła się lekcja wychowawcza na temat równości płci. Wykorzystano na tej lekcji fragment opracowania z „Kompasika” : „Chłopaki nie płaczą”.
Relacja z zajęć (plik pdf)


do góry

Co to jest Paraolimpiada ?

Wielkim, sportowym wydarzeniem w tym roku były Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Cieszyliśmy się bardzo z sukcesów naszych sportowców. Przede wszystkim z osiągnięć skoczka narciarskiego Kamila Stocha, czy biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk.
Od wielu lat, po zakończeniu Igrzysk odbywają się Igrzyska Paraolimpijskie. Razem z klasą „6” przybliżyliśmy sobie to równie ważne i wielkie wydarzenie.
Co to jest Paraolimpiada ? - scenariusz zajęć (plik pdf)


do góry

Zajęcia w klasie III

Zajęcia dotyczące praw dziecka i świąt narodowych odbyły się w maju i czerwcu w klasie 3. Poniżej do pobrania scenariusze zajęć.
Prawa i obowiązki dziecka - scenariusz zajęć (plik pdf)
Święta narodowe - scenariusz zajęć (plik pdf)


do góry

Każdy człowiek jest inny

Zajęcia pod tym tematem odbyły się w klasie pierwszej. Poniżej do pobrania przebieg zajęć.
zajęcia - plik pdf


do góry

Zajęcia dotyczące praw dziecka w klasie II

Wszystkie dzieci na całym świecie mają te same prawa, bez względu na to, jaką mają płeć, narodowość, kolor skóry, jakim językiem mówią, jakie religie wyznają, czy są pełnosprawne, czy niepełnosprawne. Świadomość własnych praw ma bardzo duże znaczenie dla społecznego rozwoju młodego człowieka. Dziecko poznając swoje prawa uczy się zasad komunikowania w grupie, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, szacunku i tolerancji dla innych, równocześnie zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń, konieczności i obowiązków.

Dlatego, w związku z Dniem Dziecka, w klasie drugiej odbyły się zajęcia poświęcone prawom dziecka pt. „My dzieci mamy swoje prawa”. Uczniowie podczas zajęć zdobyli podstawową wiedzę na temat Konwencji o Prawach Dziecka, potrafili wymienić przykładowe prawa dziecka oraz wytłumaczyć na czym polega realizacja tych praw i kiedy są one naruszane, zilustrowali wybrane prawa. Dowiedzieli się także, że wszystkie dzieci mają takie same prawa i obowiązki, bez względu na kolor skóry, narodowość, poglądy.


do góry

O prawach dziecka na lekcji informatyki

Na lekcji informatyki odbyły się zajęcia realizowane w ramach projektu „Szkoła Demokracji – Szkoła samorządności”. Uczniowie z klasy szóstej wyszukiwali informacje z różnych źródeł na temat praw dziecka. Informacji o swoich prawach szukali m.in. na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka oraz UNICEF, organizacji działającej na rzecz dzieci. Dokumentem, który mieli znaleźć uczniowie w sieci, była Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Znalezione przez siebie informacje uczniowie selekcjonowali i porządkowali następnie redagowali własne teksty na temat swoich praw.


do góry

Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”

Dnia 17 maja 2014 roku uczniowie naszej szkoły z klasy IV i V wzięli udział w III Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Świat na TAK! – Prawa Dziecka” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka i Prezydenta Miasta Słupska p. Macieja Kobylińskiego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku. Celem konkursu było upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o przysługujących im prawach, wyrabianie świadomości własnych praw i szanowanie praw drugiego człowieka. Zakres materiału był bardzo trudny dla dzieci w wieku 11-13 lat. Uczniowie musieli wykazać się znajomością dokumentów (z uwzględnieniem ich tła historycznego), tj. Konwencja o Prawach Dziecka, Deklaracja Praw Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Konkurs składał się z trzech konkurencji: plakat ilustrujący hasło przewodnie, inscenizacja teatralna oraz test wiedzy o prawach dziecka. Nasi uczniowie wykonali plakat przedstawiający pięknego kolorowego zabawkowego bąka w otoczeniu tęczy i bawiących się dzieci. Scenariusz do inscenizacji był autorski naszych uczniów, a jego tytuł „Prawo dziecka do zabawy”. Za ów scenariusz otrzymaliśmy wyróżnienie! Trzeci etap to test wiedzy i tu również otrzymaliśmy bardzo dużo punktów. W końcowej klasyfikacji zdobyliśmy trzecie miejsce, z czego jesteśmy dumni, tym bardziej, iż nasi uczniowie byli najmłodsi i po raz pierwszy na tego typu konkursie.


do góry

Potyczki rodzinne

Pracownicy naszej szkoły inicjują i pogłębiają relacje partnerskie z różnymi grupami społeczności lokalnej m.in. rodzicami naszych uczniów. Doskonale układa się współpraca z Radą Rodziców, z którą to rokrocznie uzgadniamy i realizujemy wspólne cele oraz działania. W kwietniu br. w ramach takiej właśnie współpracy zrealizowaliśmy kolejną, bardzo udaną imprezę sportową „Potyczki rodzinne”, czyli sportowe zmagania rodziców i dzieci.

Na wstępie imprezy wszystkich zgromadzonych rozgrzewały do ćwiczeń dziewczęta z klasy V i VI, wykonując układ taneczny. Jak co roku kolejnym etapem „Potyczek” były zawody rzędów. W każdej drużynie znajdowali się uczniowie z klasy „0” – VI, rodzic, a kapitanami byli wychowawcy klas.
Zwycięzcami wyścigów zostali:

Po krótkiej przerwie odbył się turniej gry w „Dwa ognie”- rodzice kontra dzieci. Po zaciętej i pełnej emocji walce zwyciężyła drużyna rodziców. Gratulujemy !!!


do góry

Spojrzenie na szkołę przez pryzmat wartości demokratycznych

W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności obyły się w klasie IV i V lekcje wychowawcze na temat „ Spojrzenie na szkołę przez pryzmat wartości demokratycznych”.

Lekcje rozpoczęli wychowawcy od podania i wyjaśnienia ogólnej definicji demokracji. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielami analizowali znaczenie najważniejszych wartości demokratycznych jakimi są :wolność, równość i sprawiedliwość. Podawali przykłady z życia codziennego.
Celem tej lekcji było dokończenie zdania : „W mojej opinii szkoła demokratyczna, w której szanowane są prawa człowieka, to taka szkoła, gdzie…” Uczniowie otrzymali kartki, na których mieli się wypowiedzieć jaka w ich opinii powinna być szkoła demokratyczna.

Oto niektóre dokończenia wyżej wspomnianego zdania:

Najciekawsze wypowiedzi uczniów zostały zamieszczone w gazetce na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Klasa VI z wychowawcą przygotwała krótki klip filmowy z wypowiedziami uczniów jak widzą szkołę demokratyczną.


do góry

Nasz szkoła w oczach uczniów młodszych

Wszyscy uczniowie klas młodszych bardzo lubią swoją szkołę.
Uważają, że jest ładna i duża. Podobają im się sale lekcyjne, bo są kolorowe, jest w nich dużo roślin i pomocy do zajęć.

Zdaniem dzieci w szkole można nauczyć się wielu nowych , ciekawych rzeczy.

Wszyscy bardzo lubią zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Uczniowie najmłodszych klas zgodnie stwierdzili, że czują się w swojej szkole, jak w domu- dobrze i bezpiecznie. Koleżanki i koledzy są życzliwi, a nauczyciele wyrozumiali.

Natomiast dzieci chciałyby mieć czyste i z ładną trawą boisko do gry w piłkę. Chciałyby również, aby w szkole obowiązywały mundurki.


do góry

Głośne czytanie

W 2013 r. nasza szkoła przystąpiła do współpracy z Fundacją ABC XXI – „Mądra Szkoła - Czyta Dzieciom”. Priorytetowym, nowo podjętym przez nas zadaniem , jest propagowanie głośnego czytania wśród uczniów. Rozpoczęliśmy cykl głośnego czytania w świetlicy i bibliotece szkolnej po zakończonych zajęciach lekcyjnych, gdy uczniowie oczekują na autobus . Czytają nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice i sami uczniowie. To uczniowie wybierają książki, które są czytane na głos. Słuchając głośnego czytania, doskonalą umiejętności komunikowania się , uczą się dobrych manier (podczas czytania nie można rozmawiać, przeszkadzać czytającemu i słuchającym), nabywają niezbędnych w codziennym życiu umiejętności społecznych.

W ramach programu „Mądra Szkoła- Czyta dzieciom” uczniowie klas starszych codziennie czytają także przedszkolakom. Każda wizyta starszych uczniów wywołuje radość w sercach maluszków. Te spotkania i dla starszych, i dla młodszych dzieci są prawdziwym świętem.

Na spotkaniach z rodzicami zachęcamy do systematycznego głośnego czytania dzieciom w domach, mówimy o płynących z tego korzyściach. W promowaniu czytelnictwa na terenie szkoły wykorzystujemy różnego rodzaju materiały otrzymywane od wydawnictw i organizacji zaprzyjaźnionych ze szkołą, np. Nadleśnictwa Leśny Dwór . Są to np. zakładki, foldery, pięknie wydane opracowania książkowe.


do góry

Test „Czy jesteś tolerancyjny?”

Człowiek tolerancyjny - jest wyrozumiały dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje, zachowując swoją indywidualność: w swoich decyzjach i działaniach uwzględnia i szanuje prawa drugiej osoby. Aby poznać postawy i przekonania naszych uczniów przygotowaliśmy test.
W teście brali udział uczniowie klas IV-VI , łącznie 59 osób. Testy przeprowadzili wychowawcy klas na godzinie wychowawczej. Należało odpowiedzieć na 10 pytań zamkniętych, do wyboru były po 3 odpowiedzi. Poznajmy wyniki.

do pobrania opracowanie testu (plik PDF)


do góry

Tolerancja u najmłodszych

Do ogólnopolskiego projektu Szkoła demokracji – Szkoła samorządności, realizowanego w naszej szkole, włączyli się także najmłodsi. Dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły w formie plastycznej, jak rozumieją pojęcie tolerancja i życzliwość. Prace, których bohaterami są Życzliwek i Nieżyczliwek, powstały jako podsumowanie cyklu trzech zajęć obejmujących rozważania na temat rozumienia pojęć, scenki sytuacyjne wybranych przez dzieci zdarzeń oraz działania plastyczne dzieci.


do góry

Wszystko o demokracji w szkolnej bibliotece

Do realizowanego przez szkołę projektu włączyła się także szkolna biblioteka. Nauczyciele przygotowali wystawę pozycji książkowych wprowadzających młodych czytelników do nie łatwej przecież tematyki. Największą popularnością cieszą się opracowania jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy Grzegorza Kasdebke „Mam prawo czyli nieomal wszystko, co powinniśmy wiedzieć o prawach dziecka , a nie macie kogo zapytać”, „ Kocha, lubi, szanuje czyli jeszcze o uczuciach” oraz „Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi uczuciami”.

Książka „Mam prawo!.....” jest adresowana przede wszystkim do dzieci. Przede wszystkim, lecz nie jedynie; powinni ją przeczytać także dorośli . Po pierwsze będą się świetnie bawić, a po drugie przypomną sobie, że coś takiego jak Konwencja o Prawach Dziecka istnieje naprawdę. Pomysł, jaki przyświecał autorowi wydaje się jasny i klarowny: napisać kilkanaście zabawnych opowiadań, z których każde będzie jednocześnie ilustracją jednego z praw zawartych w konwencji. Pomysł, jaki przyświecał wydawnictwu także wydaje się oczywisty: połączyć skrzący się humorem styl Grzegorza Kasdepke ze świetnymi rysunkami, równie wspaniałymi zdjęciami by powstała książka nie tylko ważna pod względem edukacyjnym, ale również piękna i zabawna. MAM PRAWO! jest pierwszym tytułem, który ma szansę wzniecić dyskusję o prawach dziecka nie tylko na salonach polityków, ale także wśród najbardziej zainteresowanych. Oby tak było!


do góry

Akcje charytatywne

GÓRA GROSZA

Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują.

Celem akcji charytatywnej Góra Grosza jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dzięki tej akcji uczniowie uczyli się podstawowych zasad humanizmu, empatii i współczucia dla innych bardziej potrzebujących. Uświadomili sobie, że oddając choć jeden grosz, można zrealizować wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Tradycyjnie akcję w szkole przygotowało Szkolne Koło Wolontariusza, które ogłosiło zbiórkę pieniędzy o najniższym nominale. W ciągu 2 tygodni akcji uczniowie zebrali 44172 sztuk monet o łącznej wartości 823,68 zł. Nasze zebrane grosze ważyły prawie 80 kg.

Wszystkim klasom dziękujemy i gratulujemy wyniku.

MAKULATURA

Szkolne Koło Wolontariusza wspólnie ze świetlicą wiejską w Kusowie ogłosiły zbiórkę makulatury. Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów. Praktyczna edukacja ekologiczna oraz wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych sprzyja podnoszeniu świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, a także wyrabia nawyki proekologiczne na przyszłość w dziedzinie segregacji i recyklingu odpadów.

Do końca stycznia uczniowie szkoły zebrali:

Gratulujemy.

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.„
Jan Paweł II

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariusza bezinteresownie i dobrowolnie poświęcają swój wolny czas by nieść pomoc wszędzie tam, gdzie ona jest potrzebna, dlatego od września 2013 roku prowadzą zbiórkę nakrętek plastikowych na rzecz chłopca specjalnej troski. Akcja ta ma pomóc w sfinansowaniu specjalistycznego sprzętu potrzebnego do jego codziennej egzystencji. Do końca stycznia uczniowie szkoły zebrali:

Gratulujemy.


do góry

Cykl zajęć - "Ja i inni."

„ Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
co w życiu ciebie czeka.
I ty możesz wyrosnąć
na wielkiego Człowieka...”

W ramach projektu „Szkoła samorządności- szkoła demokracji” w klasie II odbył się cykl zajęć pod wspólnym hasłem „Ja i inni”.

Celem tych zajęć było:

Uczniowie poprzez wspólną zabawę i pracę lepiej się poznali i bardziej zintegrowali. Uczyli się tolerancji i poszanowania odmienności drugiego człowieka. Poznali zasady bycia dobrym kolegą i zaczęli je respektować. Szukali też recepty na to, jak być przyjacielem, bo każdy chce mieć przyjaciela, ale nie każdy umie tak postępować, by przyjaciół znaleźć.

do pobrania scenariusz jednej z lekcji
do góry

Integracyjny bal karnawałowy w Jezierzycach

Radość to jeden z największych darów, jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi

Na pewno warto się nią dzielić , tak jak w myśl pięknej i szlachetnej tradycji robią to rokrocznie organizatorzy BALU INTEGRACYJNEGO dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczniów klas młodszych szkół podstawowych z terenu Gminy Słupsk.

8 lutego br. sześćdziesięcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły wzięła czynny udział w kolejnym balu integracyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dobre Serca działającym przy Urzędzie Gminy Słupsk. W programie balu były między innymi wspólne zabawy, konkursy, malowanie twarzy oraz pokaz bajki pt. „ Jak Radusia zimą poziomki zbierała”. W bajkowe postacie wcielili się samorządowy, radni oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Nie zabrakło również upominków dla uczestników balu. Najważniejsze jednak było to, że uczestnicy balu mogli wspólnie bawić się i stworzyć miłą oraz przyjazną atmosferę.
Szeroko rozumiana integracja dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami daje sposobność do ukształtowania się w uczniach takich cech jak: uczynność, opiekuńczość, troskliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność za drugiego człowieka. Ponadto uczniowie pełnosprawni obcując z rówieśnikami w jakiś sposób pokrzywdzonymi przez los uczą się innego podejścia do problemu niepełnosprawności. Na pewno bogatsza jest ich wiedza na temat niepełnosprawności, jej przyczyn i przejawów oraz wzorców zachowań względem osób niepełnosprawnych . Uczniowie w naturalny sposób uczą się właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych, współżycia z nimi, komunikowania się, wrażliwości na ich los, pomocy.

Jak pisze w swym wierszu ks. J. Twardowski
„NierÓwni potrzebują siebie
im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich
i odczytywać całość”.


do góry

O tolerancji w klasie III

Uczniowie klasy trzeciej w ramach zajęć z edukacji polonistycznej i społecznej rozmawiali na temat wojny. Wspólnie oglądali w internecie filmy obrazujące skutki wojen. Bardzo wzruszył ich film z 11 września dotyczący ataku na USA. Wykonali plakaty na temat zła wynikającego z prowadzenia wojen. W grupach układali „ receptę na wojnę” .Wniosek jaki wypłynął z zajęć, brzmiał : więcej tolerancji - mniej wojen.


do góry

Tolerancja

W ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła demokracji. Szkoła samorządności” realizowanego przez naszą szkołę przeprowadziłam cykl zajęć z uczniami klasy trzeciej. W ramach tych zajęć starałam się przekazać wiedzę o formach współżycia społecznego, budo-waniu hierarchii wartości, respektowania zasad równości, poszanowania godności drugiego człowieka i tolerancji wobec innych.

Odbyliśmy spotkania na temat:

Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w realizację zajęć. Pracowali chętnie, aktywnie i z dużym zaangażowaniem. Dzięki temu łatwiej mogli przyswoić sobie przekazywane warto-ści i zrozumieć sens omawianych problemów.

Marzena Tuliszka


do góry

Wyjazd do schroniska-lecznicy

Uczniowie naszej szkoły co roku jesienią organizują akcję zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt. W zbiórkę zaangażowane są dzieci, ich rodzice i nauczyciele. W tym roku zebraliśmy 51 kg suchej karmy, 10 kg karmy w puszkach, 28 kg kaszy i ryżu, koce i legowiska dla psów. Dary zostały zawiezione 13 grudnia 2013 roku do lecznicy w Słupsku i przekazane dla podopiecznych gminnego schroniska. W lecznicy odbyła się prelekcja na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi, adopcji zwierząt porzucanych lub źle traktowanych przez właścicieli. Pani weterynarz pokazała uczniom salę zabiegową zwracając szczególną uwagę na humanitarne traktowanie zwierząt przygotowywanych do zabiegu. Akcje mające na celu czynienie dobra dla innych (w tym zwierząt) uczą młode pokolenie tolerancji dla przyrody i istot żywych.


do góry

Spotkanie z obywatelem Turcji.

Zwyczajem naszej szkoły stały się od ubiegłego roku szkolnego spotkania z ciekawymi ludźmi uprawiającymi różne zawody, mającymi ciekawe pasje. W listopadzie 2013r. odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie uczniów klas IV-VI z Adnanem - obywatelem Turcji, który w Polsce przebywa w ramach asystentury Comeniusa. Uczniowie niezwykle starannie przygotowali się do spotkania. Rozpoczęło się ono od przedstawienia w języku angielskim przez uczniów klasy V sztuki „Stone Soup”, która bardzo się naszemu gościowi podobała. Następnie dzieci miały okazję obejrzeć prezentację dotyczącą Turcji, obejmującą historię, kulturę i zabytki tego egzotycznego dla nas, Polaków kraju. Prezentacja opatrzona była ciekawym komentarzem Adnana. Ostatnia część spotkania to były pytania od uczniów zadawane oczywiście po angielsku. Dotyczyły one różnych kwestii: obyczajów, szkolnictwa, a także życia prywatnego naszego gościa. Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna, przyniosło ono dzieciom korzyści zarówno jeśli chodzi o wartości poznawcze, jak i emocjonalne. Udowodniło, że takie wartości jak przyjaźń, tolerancja i zrozumienie dla innych kultur nie są obce naszym uczniom. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to nie może być ostatnie nasze spotkanie. No, to do następnego!


do góry

Dzień Życzliwości

21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jak go obchodzić? Wystarczy tylko uśmiechnąć się do drugiej osoby. Nic więcej. Aby w ten dzień zrobić coś więcej w sprawie życzliwości Samorząd Uczniowski naszej szkoły wspólnie z Klubem Wolontariusza przygotował kilka ciekawych pomysłów. Każdy uczeń i pracownik szkoły przy wejściu otrzymywał uśmiechniętą, samoprzylepną „minkę”, która zobowiązywała do życzliwości i uśmiechu przez cały dzień. Klasa V przygotowała krótki apel, na którym uczniowie podali informację na temat historii święta, podali definicję życzliwości i człowieka życzliwego. Został też odczytany Kodeks Człowieka Życzliwego, który następnie zamieszczono na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
Tak naprawdę każdy dzień w naszej szkole jest pełen życzliwości , uśmiechu i wzajemnej sympatii, a nie tylko jeden kalendarzowy. I oby tak dalej!


do góry

Lekcja wychowania fizycznego

Zadania projektu „Szkoła demokracji. Szkoła samorządności” są również realizowane na zajęciach wychowania fizycznego. Podczas lekcji stosujemy zasadę fair play, szanujemy współćwiczących i przeciwnika podczas gry, cieszymy się z wygranej, a w momencie porażki gratulujemy zwycięzcom. 20 listopada 2013 r. grupa I, z klasy V wzięła udział w lekcji, w której zwracaliśmy uwagę na współpracę uczniów. Uczniowie zdolniejsi pomagali słabszym, a tematem lekcji były: „Małe gry w mini piłkę siatkową 1x1, 2x2.”

do pobrania konspekt zajęć


do góry

Porządki na parafialnym cmentarzu

„Więc w tej ciszy ukryta ja- liść
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.”
Karol Wojtyła

Ostatnie dni października przypominały naszym uczniom o nadchodzących dniach zadumy nad ludzkim przemijaniem. Jak co roku udaliśmy się na pobliski cmentarz , by uporządkować opuszczone groby byłych mieszkańców naszych terenów oraz Lapidarium. Uczciliśmy w ten sposób pamięć tych , którzy żyli tutaj przed nami. Grabiliśmy liście, zapaliliśmy znicze….. To już szkolna tradycja.

Uczniowie z Klubu Wolontariusza włączając się do prac porządkowych wypełniają zobowiązanie wobec tych co odeszli i tych co nadejdą. Stają się żywym ogniwem w łańcuchu następujących po sobie pokoleń.


do góry

Dzień Życzliwości w klasie II

„Jest taka piękna kraina,
gdzie dzień się uśmiechem zaczyna.
Kiedy staniemy tak naprzeciw siebie
ty uśmiechnij się do mnie,
a ja do Ciebie”.

Dnia 21 listopada klasa II świętowała Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Dzień Życzliwości obchodzi się w bardzo prosty sposób, wystarczy uśmiechnąć się i być uprzejmym, tolerancyjnym dla drugiej osoby. Uczniowie rozmawiali na temat tolerancji i wzajemnej życzliwości, odszukali w słowniku synonimów co oznacza słowo „życzliwość”, „tolerancja”. Zastanawiali się nad tym, co to znaczy być życzliwym dla innych i jakie są przejawy życzliwości. Po burzliwej dyskusji wykonali plakaty obrazujące osobę życzliwą i nieżyczliwą, które zawiesili na holu. Odegrali też w parach różne scenki- ćwicząc wzajemną życzliwość. Stwierdzili, że każdy dzień powinien być pełen życzliwości, uśmiechu i wzajemnej sympatii, a nie tylko ten jeden w roku.


do góry

Tolerancja - apel

W ramach realizowanego przez naszą szkołę Projektu „Szkoła Demokracji” klasa V przygotowała przedstawienie „Tolerancja – opowieść o tęczy”.

Rozpoczęło się ono od odtworzenia piosenki Stanisława Sojki „Tolerancja”. Na tle muzyki kolejno wychodzili uczniowie z literami słowa TOLERANCJA. Każdej literze przyporządkowane było pojęcie:

T jak troska , O jak opieka, L jak los, E jak empatia, R jak radość, A jak aprobata, N jak nadzieja, C jak cierpliwość, J jak jedność, A jak akceptacja.

Następnie wystąpili uczniowie z definicjami pojęcia tolerancji w różnych dziedzinach wiedzy, przypomniano także w tym kontekście postać papieża Jana Pawła II.

Bohaterem przedstawienia był chłopiec, który z przejawami nietolerancji spotyka się na co dzień: ze strony kolegów, rodzeństwa. Odrzucony przez wszystkich spotyka na swojej drodze wiatr, który doradza mu jak z drobnych rzeczy (zielonego listka, kropli deszczu, błękitu nieba, uśmiechu ,serca) stworzyć tęczę – symbol tolerancji.

Wartością przedstawienia, oprócz jego przesłania było to, że główny bohater nie wypowiada ani jednego słowa, gra mimiką i gestami, a wspomaga się rekwizytami przygotowanymi przez samych uczniów.


do góry

Sprzątamy las.

W październiku klasa 3 wybrała się do Warblewa, gdzie uczniowie wspólnie z rodzicami sprzątali las. Całą akcję przygotował pan leśniczy Arkadiusz Bagiński. Każdy wyposażony został w rękawiczki i worek. Oj, trochę tych śmieci było. Ale opłacała się wyprawa, bo na zakończenie wszyscy upiekli pyszne kiełbaski na ognisku przygotowanym przez pana leśniczego. Uczniowie otrzymali również prezenty i dużą torbę cukierków.Wszyscy miło i pożytecznie spędzili sobotnie przedpołudnie.


do góry

Otwarcie ścieżki rowerowej w Głobinie

Dnia 23 października 2013 r. o godzinie 14.00, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym otwarciu ścieżki rowerowej w Głobinie. W otwarciu wzięła udział pani wójt Barbara Dykier, pani dyrektor szkoły Renata Lemisiewicz, przedstawiciele samorządu lokalnego i wykonawcy ścieżki. Po przybyciu na miejsce pani wójt wszystkich przywitała i po krótce przedstawiła jak powstawała ścieżka rowerowa. Następnie po przecięciu czerwonej wstęgi uczniowie razem z panią wójt przejechali się na rowerach, deskorolkach i rolkach po nowej ścieżce, a gdy wrócili czekały na nich słodycze.


do góry

Sprzątanie Świata

Dnia 21 września nasza szkoła uczestniczyła w akcji ogólnoświatowej Sprzątanie Świata 2013. W tym roku uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami sprzątali miejsca swojego zamieszkania: Krępe, Warblewo, Głobino, Kusowo, Stanięcino. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa podczas akcji zbierania śmieci, zaopatrzeni w rękawice i worki. W każdej wiosce opiekunem dzieci dodatkowo był sołtys i gościła pani Dyrektor. Po zakończeniu akcji odbyło się ognisko z kiełbaskami. Uczniowie, rodzice i nauczyciele razem miło spędzili czas na świeżym powietrzu oraz zadbali o czystość i estetyczny wygląd swoich miejscowości.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej