Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy

Nasza szkoła od dnia 24 lutego 2014 roku uczestniczy w realizacji zadań projektowych Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Projekt edukacyjny Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską, realizowany pod hasłem Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy, to propozycja skierowana do pomorskich szkół podstawowych. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Działania proponowane w ramach projektu dotyczą tematyki morskiej oraz żeglarstwa, odwołują się tym samym do tradycji morskiej w regionie, są to:

W naszej szkole są trzy grupy projektowe składające się z uczniów klasy piątej.

Opiekunem uczniów w realizacji zadań projektowych jest nauczycielka przyrody Pani Marzena Żywiecka.


do góry

Działania w projekcie

Wyjazd w ramach projektu

Dnia 23 kwietnia 2014 w ramach realizacji projektu morskiego nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Pomorza Środkowego. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej. Cześć teoretyczna dotyczyła wprowadzenia w podstawowe zagadnienia historyczne i pojęcia morskie związane z piractwem/ korsarstwem na Bałtyku w różnych epokach, znaczenie handlu w dawnych czasach i jego wpływ na dorobek kulturowy. Prowadzący zajęcia przybliżył postaci wikingów i chąśników poprzez omówienie uzbrojenia-chłopcy chętnie przymierzali zbroje, wyposażenia, kultury i najważniejszych dokonań pierwszych bałtyckich piratów. Zajęcia praktyczne dotyczyły „pirackich charakteryzacji”, czyli rysunków, składania elementów z papieru potrzebnych do „pirackiego” wyglądu, zostali wyłonieni kapitanowie dwóch drużyn, które miały za zadanie: znalezienie przedstawień statków i łodzi na ekspozycjach muzealnych i rozwiązanie krzyżówki, a także przeprowadzenie „bitwy morskiej” za pomocą wykonanych papierowych statków. Druga część „bitwy” to „zejście na ląd” i rzucanie do celu „bronią miotającą” w postaci strzałek, a celem był Czarnobrody. Ostatni etap spotkania to zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich z pracownikiem muzeum. W Sali Witkacego wszyscy byli tak zmęczeni, że siedząc na parkiecie słuchali o życiu i twórczości Witkacego.


do góry

Jednodniowe żagle

Dnia 12 czerwca 2014 roku nasi uczniowie uczestniczyli w jednodniowych zajęciach żeglarskich w Zawiatach nad jeziorem Jasień. Zajęcia te odbyły się w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Zajęcia praktyczne na wodzie to przygoda, która dla wielu uczniów jest pierwszym spotkaniem z prawdziwym żeglarstwem. Uczestnicy spędzili cały dzień podzieleni na 4 załogi, ucząc się, bawiąc i żeglując. Gdy jedna grupa żeglowała, druga uczyła się śpiewać szanty, trzecia miała zajęcia z ratownictwa ucząc się udzielania pierwszej pomocy, zaś czwarta – ekologię nad zbiornikiem wodnym. Potem następowała zmiana. Naprawdę ekscytujące były to zajęcia praktyczne, które były okazją do zastosowania świeżo zdobytej wiedzy w praktyce i do pożeglowania. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi.


do góry

Dzień morski

Uczniowie klasy piątej zakończyli realizację projektu morskiego pod opieką nauczycielki przyrody. Z tej okazji odbył się Dzień Morski, podczas którego zaprezentowano wykonane zadania projektowe. Wszystkie trzy grupy uczniów spisały się doskonale, na wysokim poziomie:

• Grupa 1:

Temat projektu: Poznajemy florę i faunę Bałtyku.

Lider grupy Michał Siciński wraz z pozostałymi członkami przedstawili wykonane zadania, tj. makietę wybranych zwierząt Bałtyku wykonaną z papieru czerpanego oraz Super-przewodnik Flora Bałtyku. Administrator bloga Sebastian Giza omówił w jaki sposób założył i prowadził blog, w którym zostały zamieszczone opisy realizacji zadań projektowych i zdjęcia.

http://projektmorskigrupy1.wordpress.com/

• Grupa 2:

Temat projektu: Magiczna księga przepisów kulinarnych z krajów nadbałtyckich.

Lider grupy Zuzanna Hubisz. Grupa zaprezentowała księgę kulinarną z przepisami z Litwy, Łotwy i Estonii. Wybrane potrawy uczniowie przygotowali w kuchni szkolnej. Uczniowie także zebrali i zaprezentowali liczne materiały na temat Litwy oraz wykonali poster przedstawiający stroje z krajów nadbałtyckich. Dziewczęta pokusiły się o napisanie w języku angielskim listu „Marzenia młodego żeglarza”. List można przeczytać na blogu. Administratorem i założycielem bloga jest Maciej Środa.

http://projektmorskigrupy2.wordpress.com/

• Grupa 3:

Temat projektu: Obraliśmy właściwy kurs.

Lider grupy Patryk Kwidziński był jednocześnie założycielem i administratorem bloga. Uczniowie wykonali model „Jachtu Marzeń” ze styropianu. Piotr Dąbrowa napisał słowa do szanty, a cała grupa nauczyła się ją śpiewać. Został wykonany poster „Typy jachtów polskich” i „Budowa jachtu”.

http://projektmorskigrupy3.wordpress.com/

Wykonane przez uczniów projekty zostały wysłane do organizatora na konkurs projektów. Nagrodą jest wyjazd na Żagle podczas wakacji.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej