Gminny Projekt Edukacyjny Poznajemy zawody

Projekt realizowany jest od 01.10.2022 r. do 20.05.2023 r przez klasę 2a i 2b

Realizacja zadań będzie odbywała się między innymi poprzez działania praktyczne: prelekcje, warsztaty, zajęcia kreatywne w sali, na terenie szkoły, w miejscach pracy rodzin uczniów, w zakładach pracy w pobliżu szkoły oraz we współpracy z wychowawcami klas na terenie Słupska.

Celem orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej