"Edukacja przez szachy"

W latach 2021-2023 w Szkole Podstawowej w Głobinie we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym realizowany jest projekt "Edukacja przez szachy w szkole".

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształcenia ważnych cech osobowości, jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Wprowadzenie nauki gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej rozpocząło się od września 2021 roku i objęło dwie klasy drugie w roku szkolnym 2021/2022. W roku szkolnym 2022/2023 klasy 3a i 3b kontynuują swoją przygodę z szachami. Uczą się podstaw gry, taktyki oraz zgłębiają tajniki tej królewskiej gry.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej