Projekt "Dzieci listy piszą"

Listy przez wieki były jedynym sposobem komunikacji. Dzisiaj niestety ta tradycja powoli zanika i ręcznie pisane wiadomości zastępują sms-y i maile.

Aby podtrzymać ten piękny zwyczaj oraz utrwalić umiejętność pisania dłuższych wypowiedzi, narodził się projekt „Dzieci listy piszą”, który polega na wymianie listów pomiędzy naszą klasą 3b, a klasą 3b z Rybnika. Koordynatorem projektu jest p. Agnieszka Grzanka.

Uczniowie chętnie zaangażowali się w ten projekt i z niecierpliwością czekali na listonosza. Nareszcie nadszedł ten moment – duża koperta zawierała kolorowe listy i każdy uczeń dostał swój list od nowego kolegi lub koleżanki.

Celem projektu jest przypomnienie na lekcji zasad pisania listów oraz opracowania kryteriów redagowania dłuższej wypowiedzi.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej