„Re@lnie Odpowiedzialni”

Dzieci z Punktu Przedszkolnego wraz z wychowawczynią uczestniczą w profilaktycznym programie „Re@lnie Odpowiedzialni”, który jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pt. „Odłącz się - Połącz się". Głównym celem kampanii jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli, używając wszelkich możliwych kanałów, by:

- poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiernego korzystania z ekranów przez najmłodszych, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie – świadomość rodzica,

- uwierzyli, że mają wpływ – obecność i uważność rodzica,

- wiedzieli, jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień – relacja chroni.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej