"CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki”

To ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klasy 3a prowadzony przez p. Stellę Zellmę-Kisielowską. Formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur uczniowie zostali wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Projekt zakłada realizację trzech modułów, w ramach których uczniowie zapoznają się z wybraną lekturą oraz realizują działania zaplanowane w projekcie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w ramach zajęć kreatywnych.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej