Przedsiębiorczość. Jak realizować pomysł?

Projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w Klasie, czyli cykl 8 lekcji składający się z zaproponowanych scenariuszy, dotyczących wybranej tematyki. Realizowany był w klasie 3 b przez p. Renatę Zajdel. Projekt zakończył się uzyskaniem certyfikatu (dla każdego dziecka). Dzieci otrzymały indeksy oraz upominki do pracy w klasie. Projekty Uniwersytetu Dzieci w Klasie to profesjonalne i atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodne z podstawą programową. Są ukierunkowane na naukę przez doświadczenie i samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Projekty pozwalają wesprzeć uczniów w rozwoju tak istotnych kompetencji, jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej