„Działaj z impetem"

projekt ma na celu edukację uczniów w zakresie odpowiedniego postępowania z tworzywami sztucznymi. Realizowany w świetlicy przez p. Dorotę Szczęśniak. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady i co się dzieje z tworzywami sztucznymi po trafieniu do sortowni. W trakcie kolejnych zajęć uczniowie rozwiązywali rebusy, krzyżówki, wirtualnie zwiedzili oczyszczalnię.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej