Insta.ling - uczę się języka angielskiego skuteczniej.

Podstawowym założeniem aplikacji Insta.Ling - dostępnej bezpłatnie online - było skłonienie uczniów do krótkiej, ale systematycznej codziennej pracy. Uczniowie utrwalali słówka z języka angielskiego, pracując online w domach na telefonach, tabletach lub komputerach, ze słownictwem wprowadzanym przez nauczycieli do programu. Dzięki czemu w łatwy i przyjazny sposób w formie quizu, przyswajali wyznaczony materiał leksykalny. Aplikacja pozwalała również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Program zbierał szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowywał poziom trudności do każdego ucznia indywidualnie. Wgląd w raporty z postępów dzieci mieli zarówno nauczyciel, jak i rodzice. Raporty obejmowały systematyczność pracy i stopień opanowania materiału. Uczniowie, którzy pracowali z programem, w znaczący sposób poprawili swoją znajomość słownictwa z języka angielskiego. Dostęp do raportów pozwalał rodzicom włączyć się w motywowanie swoich dzieci do systematycznej pracy. Insta.Ling okazał się szczególnie pomocnym narzędziem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów w okresie zdalnego nauczania. Uczniowie klasy IV pracowali z programem w 2020/2021r. W roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuacja.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej