Przystań w sieci

celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt miał za zadanie wyposażyć także nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa. Realizowany był w klasach 7a i 8a przez p. Urszulę Kacprzak i p. Grażynę Diak. Projekt „Przystań w sieci” składał się z kilku różnych inicjatyw, takich jak: kursy e-learningowe dla nauczycieli i dla uczniów, konferencje dla nauczycieli, konkurs na projekt społecznej kampanii informacyjnej – uczniowie wykonali plakaty, prezentację i lapbooki. Projekt zakończył się uzyskaniem certyfikatu przez nauczycieli, uczniów i szkołę - Certyfikat „Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku szkolnym 2020/2021”.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej