„Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”

Udział brali uczniowie kl. 2 a i b. Jest to ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Realizacja projektu to działania w pięciu modułach, w ramach których były realizowane różne działania:

1. Żyję zdrowo i bezpiecznie.

2. Jestem tym, co jem i piję.

3. Przed chorobą uciekam na własnych nogach.

4. Zamiast grać na komputerze, lepiej jeździć na rowerze.

5. Gdy ziemia woła o pomoc.

Dzieci poznały piramidę zdrowia, jak należy dbać o własną odporność i co zrobić, aby na Ziemi żyło się lepiej.

Projekt trwał od września 2019r. do maja 2020r.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej