„Młody czytelnik – młody twórca”

W projekcie literackim brali udział uczniowie kl. VI a. Były to spotkania warsztatowe - spotkanie z p. Jolantą Nitkowską -Węglarz, najpopularniejszą w regionie autorką baśni pomorskich. Pisarka zajmuje się historią Pomorza i w swych utworach przedstawia ludzi, którzy zapisali się w historii środkowopomorskiej. Spotkanie z p. Marcinem Barnowskim - Usteckim historykiem, który przybliżył młodzieży nieznane dotąd legendy z okolicznych miejscowości (m. in. Krępy, Smołdzina, Bierkowa, Poddąbia, Bydlina, Ustki), Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie p. Maciejem Gierłowskim- aktorem Teatru Lalek „Tęcza” w Słupsku, który zapoznał uczniów naszej szkoły z wyróżnionymi baśniami, napisanymi przez naszą młodzież. Dziesięć prac uczniów zostało opublikowanych.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej