„Bajeczna księga”

Ogólnopolski projekt czytelniczy. Projekt edukacyjny dla przedszkoli, którego ambasadorką jest Ewa Stadtmüller. W ramach Projektu nauczyciele tworzą wraz z przedszkolakami i ich rodzicami Bajeczną Księgę - wspólnie opowiadanie pt. „O zielonej biedronce i balu na łące...”, którego początek został opublikowany w czasopiśmie, miesięczniku BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.

Głównym celem projektu jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej, a także angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej