„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Międzynarodowy projekt edukacyjny, którego organizatorem w roku szkolnym 2019/2020 jest Grupa MAC S.A. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

W projekcie głównymi celami jest zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, jak również wprowadzenie dziecka w świat literatury i

budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Wszyscy wiemy, że literatura przekazuje wartości moralne, kształci u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwija samodzielność i kreatywność.

W trakcie Projektu do zrealizowania jest 8 modułów - zadań:

1. Mały Miś - czytające przedszkolaki.

2. Misiowy wolontariat.

3. Play with little Teddy Bear.

4. Dzień Pluszowego Misia.

5. Mały Miś i prawa dziecka.

6. Bezpieczni z Małym Misiem.

7. Zmisiowany dzień matematyki.

8. Mali przedsiębiorcy!

Za każdy moduł można otrzymać certyfikat potwierdzający realizację zadania.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej