„Apps for Good”

Uczniowie tworzą aplikację na urządzenia mobilne, wykorzystując j. angielski. To globalna inicjatywa edukacyjna, której celem jest zmiana sposobu posługiwania się technologią w szkole oraz wykorzystania zajęć informatyki. Biorąc udział w projekcie, uczniowie rozwijają zdolność kreatywnego myślenia, uczą się przedsiębiorczości, współpracy w zespole i podstaw programowania. Dzieje się to wszystko przy stałym udziale języka angielskiego. Inicjatywa Apps for Good daje młodzieży szansę, aby z biernych użytkowników technologii stali się jej twórcami.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej