Spotkanie z Marsjanami

– projekt autorski nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie klasy III otrzymują listy od Marsjan z zadaniami do wykonania. Uczestniczyli w prelekcji „Spotkanie z astronomią”. Podczas spotkań z Marsjanami uczniowie rozwijają kreatywne myślenie. Celem głównym jest wszechstronny rozwój każdego dziecka i integracja klasy, a także nauka współdziałania i odpowiedzialności za powierzone zadania.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej