PROGRAM SKS

Nasza szkoła przystąpiła do programu SKS. Program ten skierowany jest do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Jego celem jest umożliwienie podejmowania dodatkowej, bezpłatnej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela, prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej, poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia oraz promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Program polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez 36 tygodni w dwóch edycjach wiosennej i jesiennej, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdej grupy, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych.

W związku z tym nasi uczniowie korzystają z dodatkowych dwóch godzin zajęć sportowych ogólnousprawniających w dwóch grupach. Młodsi uczniowie uczą się uproszczonych zasad gier zespołowych, poznają różne gry i zabawy ruchowe podnoszące ich sprawność fizyczną. Natomiast starsze dzieci doskonalą swoje umiejętności w grach zespołowych poznanych na lekcjach wychowania fizycznego oraz podejmują dowolne, ulubione aktywności ruchowe.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Realizowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku

Urszula Kacprzak


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej