Mały Mistrz

Informacje

Od września br. w klasach pierwszych realizowany jest program „Mały Mistrz”. Ideą przewodnią programu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć i propagowanie aktywnej postawy. Program „Małego Mistrza” pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

W trakcie programu uczniowie zdobywają sprawności w 6 kategoriach: Rowerzysta – Turysta, Gimnastyk – Tancerz, Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz, Lekkoatleta, Piłkarz, Pływak – Wodniak. W naszej szkole pierwszoklasiści poszczególne sprawności zdobywają pod czujnym okiem p. Julity Ślusarczyk i wychowawców: Pauliny Szajny i Violetty Warmowskiej.

Wymienione bloki (sporty) realizowane są w układzie czasowym, zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane do warunków atmosferycznych. Nauczyciele mogą również realizować program według własnej koncepcji, dopasowany do możliwości placówki, w której pracują. Proponowane sprawności będą wprowadzane przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, co roku jednak zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Realizacja programu przez trzy lata pozwoli nam zbadać rozwój umiejętności każdego dziecka. Po opanowaniu określonych umiejętności i wiadomości uczniowie dostają odpowiedni znaczek, który wklejają do swoich legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Małego Mistrza”.

Na początku roku szkolnego przeprowadzono diagnozę rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci uczestniczących w programie. Diagnoza obejmowała pomiary wysokości i masy ciała oraz trzy próby sprawności fizycznej: zwis na drążku, bieg 10x5m i marszobieg na dystansie 600m.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, podczas których zapoznają się z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego. Pozostałe korzyści to: komplet materiałów dla nauczycieli; możliwość korzystania z platformy internetowej programu; pozyskanie kompletu sprzętu sportowego o wartości 1500, 00 zł , dostosowanego do wieku dzieci.

Mamy nadzieję, że realizacja programu ,,Mały Mistrz” przyczyni się do poprawy stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III, a także zachęci do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Zdjęcia z realizacjiOgłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej