Przepisy RODO | Polityka prywatności | Obiekt MONITOROWANY

Aktualności

Spis Powszechny

Przypominamy, że zostało coraz mniej czasu do spisania się w OBOWIĄZKOWYM Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Spis kończy się 30 września 2021 r. dlatego niech pierwszy szkolny dzwonek będzie też sygnałem wzywającym do wypełnienia obowiązku spisowego!

Spisać można się na stronie: www.spis.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 279 99 99. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy. Można skontaktować się również z Gminnym Biurze Spisowym i spisać się przez telefon lub osobiście - Urząd Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Tel.: 59 842 84 60 wew.56.


Certyfikat „Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku szkolnym 2020/2021”.

Certyfikat (plik pdf)

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu w roku szkolnym 2020/2021”.

Otrzymanie certyfikatu było zwieńczeniem pracy uczniów kl. 7a i 8a oraz pań Urszuli Kacprzak i Grażyny Diak w projekcie „Przystań w sieci”. Nadrzędnym celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w Internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt miał za zadanie wyposażyć także nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa. Projekt „Przystań w sieci” składał się z kilku różnych inicjatyw, takich jak: kursy e-learningowe, w sześciu modułach, dla nauczycieli i dla uczniów - zakończone testem, konferencje dla nauczycieli, konkurs na projekt społecznej kampanii informacyjnej – uczniowie wykonali plakaty, prezentację i lapbooki. Roczna praca przy projekcie zakończyła się uzyskaniem certyfikatu przez nauczycieli, uczniów i szkołę. Nie było łatwo!


Konkurs „Był sobie spis”

Konkurs na najciekawsze opowiadanie lub bajkę pt. „Był sobie spis”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w województwie pomorskim. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 20 września na adres a.sarnowska@stat.gov.pl. Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Do wygrania atrakcyjne nagrody! Smartwatche i słuchawki bezprzewodowe.

Do pobrania:


Witaj szkoło!

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,
na które warto poznać odpowiedzi …”

1 września 2021r. uczniowie z klas 4 – 8 zebrali się o godzinie 9-ej na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor, Renata Lemisiewicz powitała serdecznie zebranych uczniów, którzy wypoczęci, pełni wrażeń i nowych sił z witali się ze swoimi kolegami. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor życzyła uczniom, aby ten rok zaowocował wieloma sukcesami i był pełen pozytywnych doświadczeń. Nauczycielom zaś satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wielu kreatywnych pomysłów. W trakcie uroczystości pani Dyrektor pogratulowała uczniom, którzy w minionym roku szkolnym odnieśli bardzo wysokie wyniki w nauce, wręczając im nagrodę dyrektora szkoły. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Nina, życzyła koleżankom i kolegom samych piątek i szóstek, a uczniom klasy ósmej - wysokich wyników na egzaminie ósmoklasisty. Po części oficjalnej uczniowie udali się do poszczególnych sal na spotkania ze swoimi wychowawcami.


Czas wracać do szkoły. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w klasach 1-3 rozpoczęła Pani Dyrektor - Renata Lemisiewicz. Następnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Nina Oleksińska. Po komendzie "Baczność" został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do najmłodszych uczniów z klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Życzyła im, aby odnosili jak najwięcej sukcesów i cieszyli się z każdego dnia spędzonego w szkole.

Pani Dyrektor przedstawiła także nowych nauczycieli podejmujących pracę w naszej szkole Uczniom życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Pani Dyrektor zwróciła się także do rodziców z nadzieją na współpracę ze szkołą, która warunkuje dobre efekty wychowawcze.

Mamy nadzieję, że ten rok szkolny upłynie nam szczęśliwie i bez zakłóceń.


Informacja dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

1 września, po uroczystym powitaniu dzieci i ich rodziców w sali gimnastycznej przez Panią dyrektor, Renatę Lemisiewicz, przedszkolaki z wychowawczynią grupy przechodzą do sali nr 20. Wyjątkowo w tym dniu zajęcia kończą się o godzinie 11.45. Rodzice przynoszą do szkoły całą wyprawkę dziecka według spisu. Rodzice zapewniają dziecku w tym dniu drugie śniadanie i wodę do picia.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r.

w sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

  • godz. 8.00 – PP, OP
  • godz. 9.00 – kl. IV - VIII
  • godz. 11.00 – kl. I – III

Wejście do sali gimnastycznej od strony boiska.

W szkole obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz zasłonięcie ust i nosa maseczką.

Dzieci z PP i OP oraz uczniowie klas I mogą wejść do sali gimnastycznej z rodzicem – obowiązuje zasada: jeden uczeń - jeden rodzic.

Uczniowie klas II – VIII przychodzą bez rodziców.


Opłata za obiady

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego proszę o dokonywanie wpłat na obiady, które będą wydawane uczniom od 02.09.2021r. Przypominam, że zryczałtowana, miesięczna opłata za obiady wynosi 20,00 zł i powinna wpłynąć na konto szkoły najpóźniej do dnia 28.08.2021r. Miesięczna kwota za obiady jest stała i niezależna od ilości zjedzonych przez uczniów obiadów.

W związku ze zmianą konta szkoły proszę o dokonywanie wpłat za obiady wrześniowe na dotychczasowe konto: 61 9315 0004 0050 3976 2000 0010.

Nowy nr konta obowiązujący od 01.09.2021r.: 72 1600 0003 1852 7221 1000 0001.

Przelewy, które będą kierowane na stary rachunek bankowy po 1 września będą wracały do nadawcy.

Sekretarz szkoły


Komunikat

Z dniem 01.09.2021r. ulegnie zmianie nr konta do wpłat m.in. za obiady, duplikaty dokumentów.

Dotychczasowy nr konta 61 9315 0004 0050 3976 2000 0010 będzie aktywny do dnia 31.08.2021r.

W związku z powyższym wszystkie przelewy, które będą kierowane na stary rachunek bankowy po 1 września będą wracały do nadawcy.

Nowy nr konta obwiązujący od dnia 01.09.2021r.: 72 1600 0003 1852 7221 1000 0001.


WAŻNY KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice!

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły dokumentów: deklaracji na obiady, dowozy i świetlicę.

Druki należy pobrać ze strony szkoły.

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się:

deklaracja na obiady oraz deklaracja na dowozy,

w zakładce ŚWIETLICA – karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Powyższe dokumenty prosimy złożyć do 25.08.2021r.


Prezent od Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły Podstawowej w Głobinie dba o naszych uczniów. Szkoła otrzymała prezent w postaci naklejek edukacyjnych z działaniami tabliczki mnożenia i nazwami przypadków wraz z pytaniami. Nalepki umieszczone są na podstopniach schodów, dzięki czemu są widoczne przez wchodzących po nich uczniów. Jest to atrakcyjna forma graficzna – kolorowe naklejki przyciągają uwagę uczniów i sprzyjają zapamiętywaniu.

Dziękujemy!Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej