Przepisy RODO | Polityka prywatności | Obiekt MONITOROWANY

Aktualności

Życzenia dla Mam

W ten piękny i radosny dzień pragniemy złożyć wszystkim Mamom
najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu i szczęściu,
wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień,
samych cudownych chwil w życiu i nieustającej pociechy z dzieci.


WSPOMNIENIE 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” - JP II

Jan Paweł II jest wielkim darem dla całego Kościoła, dla świata i dla naszej Ojczyzny, dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

W naszej szkole, zarówno uczniowie kl. I-III, jak i kl. IV – VIII, oddali hołd wdzięczności Św. Janowi Pawłowi II poprzez:

- kl. I – III - namalowanie portretu Św. Jana Pawła II;

- kl. IV - VIII – poznanie życia i nauczania Św. Jana Pawła II - rozwiązując test wiedzy.

Bogata wyobraźnia i natchnienie młodych twórców, staranne wykonania prac, odzwierciedlenie postaci i miejsc przenoszonych na kartki papieru, jak również zaangażowanie uczniów sprawiły, że przenieśliśmy się w wielowymiarowy świat Św. Jana Pawła II widziany oczami dziecka.

Warto dodać, że 3 uczennice z kl. VI wzięły udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Św. Janie Pawle II, która odbyła się on-line 12 maja. Wśród 1402 uczniów, którzy brali udział w olimpiadzie, dziewczęta zajęły zaszczytne miejsca, uzyskując tym samym tytuł LAUREATA. Są to:

 • Bagińska Antonina- kl. VI - 10 m - ce
 • Ćmiel Aleksandra- kl. VI – 10 m – Ce
 • Gazda Anna- kl. VI – 11 m-ce

Pragniemy nadmienić, że uczennice pisały w skróconym czasie i ogromnie przeciążonym serwerze, co dodatkowo stwarzało atmosferę stresującą.

Katechetki Krystyna i Sylwia Smuga


4 maja Dzień Strażaka

Przedszkolaki pamiętają….

W tym roku obchodzimy Dzień Strażaka inaczej niż zawsze. Ze względu na panującą sytuację i wprowadzone ograniczenia spowodowane pandemią, nie możemy zorganizować uroczystości w naszej szkole ani odwiedzić strażaków w ich remizie. Chcemy jednak podziękować im za ich bohaterską postawę i złożyć serdeczne życzenia. Dlatego dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały w swoich domach prace plastyczne i laurki, które zadedykowały naszym strażakom.

Do każdej laurki dołączamy życzenia:

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom z OSP w Kusowie składamy najlepsze życzenia! Życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, dużo siły i wytrwałości, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Chcemy Wam podziękować za Wasze poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Wasza praca jest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa, możemy zawsze na Was liczyć. O każdej porze dnia i nocy jesteście gotowi do ofiarnej pracy.

Niech św. Florian czuwa nad Wami i otacza Was opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Wszystkiego najlepszego życzą dzieci z oddziału przedszkolnego z Głobina.

Pozdrawiamy i zapraszamy do przedszkolnej galerii.


100. rocznica urodzin Jana Pwała II


Rekrutacja 2020 nowe informacje

Listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

Lista dzieci nieprzyjętych do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Rocznica urodzin Patrona Szkoły

"Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje.
Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać"

5 maja 2020r. przypada 174 rocznica urodzin Patrona naszej szkoły - Henryka Sienkiewicza. Jesteśmy dumni z naszego Patrona i podziwiamy go przede wszystkim za twórczość, która powstawała "ku pokrzepieniu serc", a jednocześnie budzi świadomość narodową, uczy dumy z polskości i umiłowania ojczyzny.

Oto kilka ciekawostek o Patronie:

- Pełne imię i nazwisko brzmi: Henryk, Adam, Aleksander, Pius Sienkiewicz herbu Oszyk (herb przedstawiający łabędzia).

- Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę.

-Podczas obchodów jubileuszu pracy twórczej 22 grudnia 1900r. dzieci wręczyły pisarzowi Dziesięć przykazań Sienkiewiczowskich. Pierwsze przykazanie brzmiało ,,Nie będziesz miał Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i innych nade mną”.

- Pisarz był kawalerem Francuskiej Legii Honorowej.

- W 1900 roku otrzymał od społeczeństwa majątek w Oblęgorku, w którym stworzył szkołę dla dzieci.

- "Quo vadis" przetłumaczono na ponad 50 języków.

- Pisarz jest pomysłodawcą nazwy POCZTÓWKA.

Z okazji rocznicy urodzin Patrona uczniowie klasy VI a wykonali okładki książki Henryka Sienkiewicza.


Projekt ZDALNA SZKOŁA

Gmina Słupsk otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt zostanie przekazany do gminnych szkół i będzie przeznaczony do nauki zdalnej dla uczniów. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 79.335,00 zł.

Dzięki temu projektowi Szkoła Podstawowa w Głobinie otrzymała cztery laptopy, które zostały użyczone uczniom naszej szkoły. Są one wsparciem dla uczniów podczas zdalnego nauczania.


Rekrutacja 2020/2021 - dalsze informacje

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w ramach rekrutacji uzupełniającej:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego zobligowani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu dziecka do przedszkola. Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres mailowy: spglobino@gminaslupsk.pl najpóźniej do dnia 06.05.2020r. Druk oświadczenia dostępny jest w zakładce dokumenty rekrutacyjne.


Serce dla pracujących

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie wzięli udział w akcji „Serce dla pracujących podczas kwarantanny”.

Uczniowie w geście wdzięczności i solidarności wykonali piękne kartki.

W ten sposób podziękowali wszystkim ludziom, dzięki którym mogą bezpiecznie przebywać na kwarantannie.


DRODZY UCZNIOWIE! SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 25 marca 2020 r. nauka obowiązkowo odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Drodzy Uczniowie, prosimy o samodyscyplinę i zaangażowanie, a Was, Szanowni Rodzice, o wsparcie wysiłku swoich dzieci w realizacji nowego sposobu uczenia się.

Zasady kultury i przyzwoitego zachowania podczas pracy on-line:

 • Punktualnie dołączaj do zajęć.
 • Jeżeli masz problem z udziałem w zajęciach (problem z łączem internetowym), wyjaśnij sytuację z nauczycielem.
 • Nie podawaj osobom postronnym linku do zajęć.
 • Nie dołączaj osób postronnych do grupy - klasy.
 • Pamiętaj, że hasła są tajne i nie należy ich nikomu podawać.
 • Nie nagrywaj lekcji.
 • Nie rób zdjęć uczestnikom zajęć.
 • Z czatu korzystaj tylko w sprawach szkolnych.
 • Dotrzymuj terminu oddawania prac i zadań.
 • Zadbaj o to, aby odsyłana do nauczyciela praca była czytelna.
 • Szanuj innych użytkowników podczas zajęć – nie prowokuj i nie obrażaj.
 • Pamiętaj, że istnieje możliwość poprawy ocen po uzgodnieniu z nauczycielem terminu poprawy.
 • Obowiązkiem ucznia jest udział w organizowanych zajęciach on-line oraz codzienne kontrolowanie zakładek: ZADANIA DOMOWE, ZAPLANOWANE LEKCJE, WIADOMOŚCI, w e-dzienniku oraz wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcjami nauczyciela.
 • Uczniowie lub rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez e-dziennik, kontakt mailowy lub telefoniczny, platformę edukacyjną od poniedziałku do piątku wg ustalonego grafiku dyżurów.

Szanowni Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. informuję, że nasza placówka ogranicza swoje funkcjonowanie do dnia 7 czerwca 2020 r . Nieobecność uczniów i nauczycieli na terenie szkoły ma charakter zapobiegawczy, w związku z panującym stanem epidemii w Polsce.

Nauczyciele od 25 marca realizują podstawę programową - prowadzą nauczanie zdalne za pośrednictwem e-dziennika lub innych ustalonych z Państwem i uczniami komunikatorów.


Przed rozpoczęciem pracy w domu

Pliki do pobrania:


Praca zdalna

Oto adresy przydatnych stron i portali internetowych:

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

www.gov.pl/zdalnelekcje

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Portal lektury.gov.pl

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.


Gry i zabawy dla dzieci

Przedstawiamy propozycje gier i zabaw do przeprowadzenia w domu. Pobierz.


Rekrutacja 2020 - nowe informacje

Listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021:


Wyniki rekrutacji 2020

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I w roku szkolnym 2020/2021:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I zobligowani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu dziecka do szkoły/przedszkola. Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres mailowy: spglobino@gminaslupsk.pl najpóźniej do dnia 03.04.2020r. Druk oświadczenia dostępny jest w zakładce dokumenty rekrutacyjne.


Rekrutacja 2020 - Ważne!

Rekrutacja do Punku Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, klasy "I" przebiega zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku. Od 19 marca sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 14.30.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASY PIERWSZEJ - ROK SZKOLNY 2020/2021

Znane są już terminy rekrutacji. Można zapoznać się z zarządzeniem i innymi dokumentami w zakładce REKRUTACJA.


Klasa trzecia i Dzień Kobiet

Dzień Kobiet 8 marca w tym roku przypadł w niedzielę. Z tej właśnie okazji uczniowie klasy trzeciej z rodzicami byli na" Bajkowym koncercie" w filharmonii w Słupsku. Było to widowisko związane z postacią kobiety, a repertuar dostosowany do gustu kobiet w każdym wieku. Usłyszeliśmy takie hity jak „My Girl The Temptations”, „A Natural Woman Arethy Franklin” czy największe dziecięce przeboje Majki Jeżowskiej. Solistką koncertu była Anna Chodyna, utalentowana ustecka piosenkarka. Na scenie zobaczyliśmy także rodzinę Sochaczewskich z Kobylnicy . Podczas wydarzenia odbyły się konkursy z nagrodami, w których nasi uczniowie brali udział, a Maja Jakołcewicz zdobyła nagrodę w postaci płyty. To był miło spędzony Dzień Kobiet.


Logorytmika i... dzieci

Prawidłowa wymowa jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających harmonijne rozwijanie się człowieka w grupie społecznej. Dziecko, mające duży zasób słów, lepiej funkcjonuje w środowisku, dzięki czemu ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Od prawidłowej wymowy zależy to jak otoczenie będzie postrzegało dziecko w przedszkolu i szkole. Uczeń, który

swobodnie wyraża swoje myśli, poprawnie pod względem artykulacyjnym, stylistycznym, gramatycznym jest bardziej pewny siebie i lepiej oceniany.

6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. Święto to ma na celu zwiększenie świadomości rodziców i dzieci o tym, jak ważna jest prawidłowa wymowa oraz jaka jest rola i znaczenie logopedy.

W naszej szkole z tej okazji zostały przeprowadzone zajęcia logorytmiczne u dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz u dzieci z Oddziału Przedszkolnego.

Logorytmika to zajęcia skierowane przede wszystkim do najmłodszych. Poprzez ćwiczenia umuzykalniające, rytmiczne i językowe wspierają prawidłowy rozwój mowy. Aktywności grupowe, kontakt z rówieśnikami i kierowane zabawy są doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznej jednocześnie samodzielnym treningiem każdego małego mówcy.

Zajęcia rozpoczęły się od przywitania oraz rozmowy na temat pracy logopedy - kim jest i czym się zajmuje. Następnie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy, której tematem była "Dzika wyspa". Uczestnicy zabawy zostali zapoznani z mapką, na której zaznaczone były różne cele, przy których czekały zadania do wykonania. Wśród nich były ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, logiczne, koordynacji oko - ręka, motoryki dużej oraz ćwiczenia słuchowe i rytmiczne. Na koniec dzieci leżały na dywanie i relaksowały się przy muzyce oraz wspólnie wspominały jakie przygody ich spotkały. Na pożegnanie dzieci otrzymały od logopedy wiatraczki oraz pieczątki "dzielnego podróżnika".


Szkolny Mistrz Tabliczki Mnożenia

W dniu dzisiejszym zmagaliście się z tabliczką mnożenia przy nieubłagalnym upływie czasu. Zawodnicy uczestniczyli w 3 rundach, najlepszy wynik został zapisany w tabeli. Poniżej zamieszczamy konkursową aplikację. Próbujcie w domu.


Square it! Układanie kwadratów

W grę można grać z komputerem lub z drugą osobą. Grać można przy komputerze, telefonie, tablecie. Sprawdź się. Matematyka nie jest taka straszna. Kliknij tutaj i graj.


Dzień Kobiet w naszej szkole.

„Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów”

8 marca to zawsze szczególny dzień, obchodzony bardzo uroczyście, pełen radości, uśmiechu i kwiatów.

Tak też było i w tym roku w naszej szkole. Samorząd Uczniowski przygotował niespodzianki dla wszystkich Pań pracujących w szkole. Przedstawiciele SU wręczali tulipany, częstowali jabłkami przewiązanymi kolorowymi kokardkami i składali życzenia wszystkim Paniom. Każdemu udzielił się unoszący w powietrzu miły nastrój.

Wszystkim wspaniałym kobietom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia samych dobrych chwil na każdy dzień roku!

Anna Berlińska-Witek


XIX Grand Prix Słupska

W niedzielę 08.03.2020r w hali lekkoatletycznej SOSiR przy ul. Madalińskiego odbył się czwarty konkurs XIX Grand Prix Słupska w skoku wzwyż, którego organizatorem był LKS "Feniks". W konkursie chłopców bezkonkurencyjny okazał się Kewin Małek, który pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 185 cm.

W punktacji generalnej XIX Grand Prix Słupska wygrał również Kewin Małek.

Wyniki uczniów SP Głobino w XIX Grand Prix Słupska w skoku wzwyż:

 • I miejsce - Kewin Małek
 • V miejsce - Michał Malkiewicz
 • VII miejsce - Bartek Dumin
 • XIX miejsce - Maciej Szczegielniak

W punktacji drużynowej całego Grand Prix zawodnicy naszej szkoły zajęli II miejsce wśród 9 szkół ze Słupska oraz Starkowa i Damnicy.

BRAWO


Warsztaty chemiczne

W dniu 03.03 uczniowie klasy 2a wzięli udział w niezwykle ciekawych warsztatach chemicznych. Każdy z uczniów zamienił się w prawdziwego chemika – w fartuszku, okularach i z probówką w ręce. Podczas zajęć animatorka w sposób ciekawy przybliżyła i wyjaśniła uczniom prawa fizyki i chemii. Wykorzystując produkty takie jak soda, barwniki, cukier, płyn do naczyń, pieprz czy ocet uczniowie samodzielnie dokonywali odkryć ze świata nauki.


Apps for Good u nas!

Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła jest jedną z 6 szkół w Polsce biorących udział w programie Apps for Good. Apps for Good to globalna inicjatywa edykacyjna, której celem jest zmiana sposobu posługiwania się technologią w szkole oraz wykorzystania zajęć informatyki. Biorąc udział w projekcie uczniowie rozwijają zdolność kreatywnego myślenia, uczą się przedsiębiorczości, współpracy w zespole i podstaw programowania. Co więcej, dzieje się to wszystko przy stałym udziale języka angielskiego!

Inicjatywa Apps for Good powstała w 2010 roku w Wielkiej Brytanii. Jest zarejestrowaną fundacją, której program został wprowadzony do tysięcy szkół w Europie i USA.

Uczestnicy projektu pracują w małych 2-5 osobowych zespołach pod okiem Pani Adriany Mering i Pana Daniela Podkowicza.Zadaniem uczniów jest stworzenie idei, prototypu lub działającej aplikacji mobilnej. Pomaga im w tym dostęp do dedykowanej platformy oraz w razie pytań i wątpliwości porady ekspertów współpracujących z Apps for Good.

W maju odbedzie się prezentacja dokonań uczniów – oczywiście w języku angielskim, a zwycieska drużyna dostanie zaproszenie do Portugalii, aby tam zaprezentować swój pomysł.

Inicjatywa Apps for Good daje młodzieży szansę, aby z biernych użytkowników technologii stali się jej twórcami. To bardzo ekscytujące, więc naprawdę mocno trzymamy kciuki za naszych kreatywych i pełnych entuzjazmu uczniów!Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej